PurityBloggen

Datalagring, Backup, DR- & Skytjenester


Legg igjen en kommentar

Ny i Purity – Pål Tollefsrud

Den 01.september ønsket Purity Pål Tollefsrud velkommen til oss som nyeste ansatt på laget. Pål er ansatt som Enterprise Account Manager i Purity.

Pål kommer til Purity fra Hewlett Packard Enterprise. Pål kommer til oss fra HPE hvor han de siste 8,5 årene har jobbet i ulike stillinger, som blant annet Account Manager og Server Salgsspesialist.

Pål Tollefsrud

Vi i Purity er glade for å få en ny kollega med både god bransjekjennskap, i tillegg til solid kunnskap om teknologien til en av våre største partnere.

Pål legger til at han er veldig glad for å begynne i Purity, og ser frem til å være med på den videre reisen til selskapet. Han kjente godt til Purity fra tiden i HPE som en av de største kompetansepartnere på 3PAR lagring. Da han ønsket å ta steget fra hardware til tjenestesalg, så han det som positivt at Purity allerede er en etablert skytjenesteleverandør, og legger til at dette er en spennende tid å begynne i Purity, nå som Dustin er inne på eiersiden med sitt solide markedsapparat og offensive vekststrategi.

 

Reklamer


Legg igjen en kommentar

Hyperkonvergens fra HPE

I midten av januar annonserte Hewlett Packard Enterprise HPE sine planer om å kjøpe Simplivity. I forbindelse med oppkjøpet uttalte de:

«Gjennom å kombinere HPE’s ledende infrastruktur, automation og cloud management software med Simplivitys ledende softwaredefinerte data management plattform, vil disse teknologiene kunne levere markedets eneste «built for enterprise» hyperkonvergerte løsning. Hybrid IT gjort enkelt».

Hva menes med hyperkonvergens? 

Hyperkonvergerte løsninger er arvtageren til de konvergerte løsningene som har vært vanlige. I de tradisjonelle, konvergerte løsningene har kunder kjøpt et lagrings- eller backup produkt som har bestått av en bundle av hardware og software. Løsningen har i sin tur har blitt installert i IT miljøet til kunden. De ulike systemene har gjerne egne grensesnitt og opptrer som separate deler i et IT miljø.

De tekniske komponentene i en konvergert infrastruktur kan splittes og brukes individuelt, mens i en hyperkonvergert løsning er teknologien så tett integrert at de ikke kan brytes ned i separate komponenter.

Hyperkonvergens er en plattform med programvarebasert arkitektur som har tett integrering mellom lagring, backup, nettverk og virtualiseringsressurser. Lagring, og prosessering er softwarebasert, og teknologien er samlet i maskinvare som kan administreres i et samlet grensesnitt for systemet.

Et god sammenligning på konvergens vs hyperkonvergens er en Iphone. Går du 10 år tilbake i tid, fantes mobiltelefon, tv, radio, og pc som separate enheter i huset. Nå er alle disse funksjonalitetene slått sammen i smart-telefoner som dekker bruksområdene til alle de andre apparatene.

Hyperkonvegerte systemer kjennetegnes også av at disse systemene «skalerer utover», ved å legge til flere noder med både prosesserings- og lagringskapasitet i nettverket. På denne måten kan hyperkonvergerte systemer skalere nær uendelig – i alle fall så lenge nettverket lar seg utvide – i motsetning til tradisjonelle systemer som skalerer «oppover» ved å legge til minne, prosessor og lagring i ett system, men som dermed har en øvre grense for hvor langt systemer skalerer.

hpesimp

Hva skjer med HPEs teknolgi etter oppkjøpet?

HPE planlegger å integrere Simplivitys software med HPE synergy og 3PAR. Den første produktlanseringen etter sammenslåingen vil være HPE Simplivity HC 380 Hyperkonvergert system. I løpet av seks måneder vil flere hyperkonvergerte systemer være på plass, inkludert VMvare, backup og disaster recovery og en Microsoft hyper V appliance.

HPE vil gjøre det lett for sine partnere og kunder og kjøpe og rulle ut løsningen, ved å gå for full integrering med HPE enterprise DNA, og software løpende på HPE sin infrastruktur.

Dette vil si at partnere og kunder i løpet av noen korte måneder kan ta i bruk ledende teknologi fra en av verdens største IT aktører, med tryggheten det medfører.

Hyperkonvergens er fremtiden

Analyseselskap Gartner oppfordrer bedriftene til å forberede seg nå på «den tredje bølgen»

Det er markedsanalytikerne i analyseselskapet Gartner som mener at hyperkonvergerte integrerte systemer (HCIS) vil bli normalen innen fem år. Grunnlaget for denne spådommen er at selskapet mener å vite at HCIS-teknologier kommer til å vokse med 79 prosent, og stå for nær to milliarder dollar i omsetning i år. Dette slynger altså HCIS i retning av å bli normalen i løpet av de neste fem årene, mener Gartner.

Purity har vært HPE partner i en årrekke, og innehar høyeste partnerstatus. Vi har de siste årene også forhandlet Simplivitys teknologi.Vi ser frem til å se resultatene av oppkjøpet, og de tekniske mulighetene det vil medføre. Om du ønsker å vite mer om hva hyperkonvergert kan gjøre for din bedrift, ta kontakt med oss i Puriy så kan vi arrangere demonstrasjon/presentasjon.


Legg igjen en kommentar

Purity oppnår høyeste partnerstatus hos CommVault

I desember fikk vi i Purity den gledelige beskjeden at vi var kvalifisert til høyeste partnerstatus hos Commvault Systems – Plantinum Partner.

Commvault leverer softwareteknologi som flytter Backup og Disaster Recovery data til skyplattformer. De har 5 år på rad blitt kåret til markedsleder innen sitt felt i Gartners magic qaudrant.

commvault-platinum-partner

Purity har en god partnerhistorikk med Commvault da vi blant annet vant prisen for partneren med høyest omsetning i kalenderåret 2015. Fra desember 2016 ble vi oppgradert til Commvault Platinum partner. Dette er Commvaults høyeste partnerstaus som kun gis til partnere som oppfyller gitt kriterier:

 • Partneren må ha dokumentert svært høyt kunnskapsnivå på Commvaults løsninger gjennom et omfattende sertifiseringsprogram.
 • Partneren må ha utdannet mange ansatte på Commvaults løsninger både innenfor salg og på teknisk side.
 • Partneren må kunne vise til betydelig omsetning på Commvault produkter.
 • Partneren må ha et strategisk fokus på Commvault løsninger.

Fordelen med vår nye partnerstatus er at Commvault sikrer sine Platinum partnere den beste tilgangen til Commvault spisskompetanse og de beste økonomiske betingelsene ved innkjøp.

For våre kunder vil dette si at vi kan videreføre våre gunstige økonomiske betingelser til dem, og at vi kan vise til høyest mulig kompetanse på teknologien. Når vi nå kan levere høyest kompetanse til best pris, kaller vi dette en vinn-vinn situasjon for våre kunder. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål om Commvault, Purity står klare til å levere.

 


Legg igjen en kommentar

De 4 viktigste kriteriene ved valg av skytjenester

En ny rapport fra Skyhigh Networks røper at det er de ansatte heller enn ledelsen i organisasjoner som er pådriverne for å ta i bruk ny skyteknologi. Rapporten viste at IT avdelinger gjennomsnittlig fikk 10,6 forespørsler om å ta i bruk nye skytjenester hver måned.

Som oftest er det IT avdelinger som gjennomfører vurderingen av en potensiell skytjenste før den implementeres i et selskap. Hva er de viktigste kriteriene som IT avdelinger legger til grunn for at noen skytjenester avvises, og andre adopteres? Hvilke vurderinger gjør at en skytjeneste ekskluderes til fordel for en annen?

Cloudstop

Grunn 1 – overlapping

I 55% av tilfellene ble forespørsler om nye skytjenester avvist fordi bedriften allerede hadde en alternativ skytjeneste i bruk som dekket samme behov. Dette resultatet bekrefter at IT verdenen er langt på vei inn i skyen, og at mange organisasjoner aktivt tar i bruk flere skytjenester parallelt.

Grunn 2. Manglende Tillit

Den nest vanligste grunnen til at en tjeneste avvises er fordi IT avdelingen ikke har tillit til skyleverandøren (53,6%). Et godt renommé er med andre ord gull verdt. Kunden må stole på at en tilbyder har kompetansen til å ivareta deres data på best mulig måte før et samarbeid blir aktuelt.

Grunn 3. Sikkerhet

Sikkerhetsaspektet er alltid et hett tema forbundet med IT og skytjenester. Som de fleste i IT bransjen vet kan datatap ha store økonomiske konsekvenser for en bedrift. Det viser seg at IT avdelinger tar datasikkerhet på alvor, da 45,8% av respondentene i undersøkelsen oppga mangel på kryptering, og 43,9% oppga mangel på forebygging av datadap som grunner til at de avviste en potensiell skyleverandør.

Grunn 4. Økonomi

Det viset seg at de mindre selskapene oftere avviste skytjenester av økonomiske grunner, altså manglende budsjetter. I kontrast til dette var større selskaper mer opptatt av sikkerhetsaspektet  med manglende kryptering og manglende sikkerhet for datatap.

Med andre ord er det ikke alltid prisen som er det avgjørende når en bedrift vurderer å legge sine data i skyen. I dagens marked er ikke skytjenester noe nytt og uprøvd – mange organisasjoner har allerede tatt et bevisst valg om å benytte skytjenester. Når IT avdelingen vurderer en leverandør, er tillit til leverandøren et av  de viktigste kriteriene, tett etterfulgt av hvilket nivå av datasikkerhet som tilbys.

Puritys tilbud av skytjenester omfatter blant annet Backup og Disaster Recovery i skyen. Som eksperter på Disaster Recovery kan vi tilby våre kunder sikkerhet i forhold til et av undersøkelsens viktigste punkter: nemlig forebygging av datatap. Purity krypterer alle data, og all data lagres i våre datasentre innenfor Norges landegrenser. Vi kan med andre ord tilby god datasikkerhet, spesielt i forhold til internasjonale selskaper som sender kundens data ut av landet. Purity har mange store norske selskaper som referansekunder, og vi opplever at vi har et solid navn i bransjen. Ta kontakt med oss for Backup, Lagring, Disaster Recovery eller annen infrastruktur – vi er eksperter på feltet.


Legg igjen en kommentar

Commvault vinner kåring for 6 år på rad

Commvault har for sjette år på rad blitt kåret til markedsleder innen Data Center og Recovery Software av Gartner. I kåringen plasserer Gartner ulike leverandører i en matrise basert på kategoriene: «Completeness of vision» og «Ability to execute», og Commvault danker ut all konkurranse i begge kategorier. Nærmest etter Commvault finner vi IBM og EMC, men Commvault viser allikevel en solid ledelse i forhold til sine konkurrenter.

Commvault Gartner 2016

Commvault tilbyr Gartners whitepaper om kåringen gratis på sine hjemmesider. Foruten å analysere markedets beste backup og DR software, gir rapporten innsikt i flere andre temaer, blant annet hvordan du forbereder deg til å legge dine data i skyen, og modernisering av Disaster Recovery.

Purity har høy kompetanse og bred erfaring på Commvault. Vi har designet tallrike skyløsninger basert på Commvault software, og løsningene våre er driftet av Commvault sertifiserte teknikere. Hør med Purity først hvis du trenger svar på hvordan du kan bruke Commvault til å forbedre ditt backup og DR miljø.


Legg igjen en kommentar

Må norske bedrifter overholde EUs nye personvernforskrift?

17.mai er over for i år, og det kan ikke være tvil om at Norge er i verdensklasse når det gjelder å feire sin uavhengighet. Selv om det er lenge siden Norge takket nei til EU medlemsskap, er det imidlertid mange EU lover vi er nødt til følge som EØS medlemmer. Så hva med EUs nye, personvernforskrift? Denne strammer radikalt inn på reglene håndtering av persondata, og bøtene for overtredelse kan bli astronomiske.

Som EØS land stiller man seg automatisk spørsmålet om dette regelverket virkelig gjelder for norske bedrifter. Må vi være med på dette, eller kan vi velge å håndtere persondata etter norsk regelverk alene?

Det viser seg at selv om det hadde vært et alternativ å ikke etterleve regelverket, ville det gjøre internasjonal handel veldig vanskelig for norske bedrifter. Følger man ikke EUs regelverk, vil man heller ikke få lov til å lagre eller håndtere persondataene til EUs borgere.

Hva sier den norske stat om det nye regelverket? Så langt finnes det ingen grunn til å tro at Norge vil nedlegge EØS veto mot den nye personvernforordningen, da den bidrar til å styrke individets rettigheter. På regjeringens websider kan vi lese ordrett at «Norge ønsker et nytt EU regelverk om personvern velkommen», fordi det er viktig at regelverket er tilpasset dagens teknologiske virkelighet.

Alle piler peker i samme retning – det er lurt å starte forberedelsene så snart som mulig – for klokken tikker allerede. Den 4.mai 2018 må alt være på plass, dersom din bedrift ønsker å håndtere europeiske persondata.

Law Icons_Norway Cloud

Forordningen er fortsatt ung, da den vedtatt i april 2016. Det er et omfattende regulativ, men de 9 viktigste punktene du må forholde deg til er:

DE 9 VIKTIGSTE ENDRINGENE I NY EUROPEISK PERSONVERNLOVGIVNING.

 1. Dette er en global lov. Uavhengig av hvilket av verdens land du befinner deg i, så er du ansvarlig for å lagre data om EU borgere på forskriftsmessig måte, og du kan bli bøtelagt for overtredelse av regelverket. Bøtene for overtredelse er opptil 4% av global omsetning.
 1. Privatpersoner må gi eksplisitt tillatelse til at deres data samles inn, og dataene kan kun brukes til det formålet de er samlet inn for. Det er ikke lenger lov å selge eller gi bort persondata til tredjeparter som bruker de til andre formål.
 1. Varslingsplikt for brudd. Hvis din bedrift mister persondata, har den 72 timer på seg til å varsle myndighetene om brudd på personvern.
 1. Delt ansvar. Hvis flere bedrifter samarbeider om lagring og håndtering av persondata blir begge partner holdt ansvarlige hvis dataene går tapt. Med andre ord er din bedrift like ansvarlig for datatapet dersom du har outsourcet datahåndtering til en risikabel skyleverandør.
 1. Brukere kan kreve å få sine persondata tilbake, og at den skal slettes permanent. Hvis du håndterer persondata, må du finne ut hvordan du skal sikre at all persondata er permanent slettet når en bruker krever det.
 1. Loven fjerner usikkerhet og lappeteppet av personvernlover mellom landegrensene I EU / EØS. Det blir en lov for databehandling innenfor EUs 28 land.
 1. Felles håndheving av lover. Det forventes at myndighetene i de enkelte land er konsistent i sin håndheving av lover på tvers av alle EU/EØS land.
 1. Mulighet for kollektiv oppreisning. Brukere som ar mistet sine data kan gå sammen om å saksøke motparten i et såkalt «class action lawsuit»
 1. Dataoverføring. Overføring av persondata fra EU er lovlig, men tillates kun hvis man overholder de strenge kravene den nye loven setter.


Legg igjen en kommentar

Velkommen til Peter Windey

Den 1.april ønsket Purity Peter Windey velkommen som Senior Konsulent innen Lagring og Backup. Peter kommer til Purity fra HPE Norge, hvor han jobbet 5 år som teknisk konsulent. Før sin tid i HPE Norge jobbet han i HPE Belgia,  etter endte studier som sivilingeniør.

Peter har erfaring fra HPEs teknologi både innen lagring og backup, i tillegg til kompetanse innen software, server og nettverk, noe som gjør han til en perfekt kompetansemessig match for Purity. Peter snakker i tillegg 4 språk, og vi føler virkelig at vi har fått en stjerne med på laget som har mye å bidra med. Vi håper at Peter vil trives, og at mange av dere vil få møte han i oppdrag for Purity.

Peter Windey_skalert