PurityBloggen

Datalagring, Backup, DR- & Skytjenester


Legg igjen en kommentar

Hyperkonvergens fra HPE

I midten av januar annonserte Hewlett Packard Enterprise HPE sine planer om å kjøpe Simplivity. I forbindelse med oppkjøpet uttalte de:

«Gjennom å kombinere HPE’s ledende infrastruktur, automation og cloud management software med Simplivitys ledende softwaredefinerte data management plattform, vil disse teknologiene kunne levere markedets eneste «built for enterprise» hyperkonvergerte løsning. Hybrid IT gjort enkelt».

Hva menes med hyperkonvergens? 

Hyperkonvergerte løsninger er arvtageren til de konvergerte løsningene som har vært vanlige. I de tradisjonelle, konvergerte løsningene har kunder kjøpt et lagrings- eller backup produkt som har bestått av en bundle av hardware og software. Løsningen har i sin tur har blitt installert i IT miljøet til kunden. De ulike systemene har gjerne egne grensesnitt og opptrer som separate deler i et IT miljø.

De tekniske komponentene i en konvergert infrastruktur kan splittes og brukes individuelt, mens i en hyperkonvergert løsning er teknologien så tett integrert at de ikke kan brytes ned i separate komponenter.

Hyperkonvergens er en plattform med programvarebasert arkitektur som har tett integrering mellom lagring, backup, nettverk og virtualiseringsressurser. Lagring, og prosessering er softwarebasert, og teknologien er samlet i maskinvare som kan administreres i et samlet grensesnitt for systemet.

Et god sammenligning på konvergens vs hyperkonvergens er en Iphone. Går du 10 år tilbake i tid, fantes mobiltelefon, tv, radio, og pc som separate enheter i huset. Nå er alle disse funksjonalitetene slått sammen i smart-telefoner som dekker bruksområdene til alle de andre apparatene.

Hyperkonvegerte systemer kjennetegnes også av at disse systemene «skalerer utover», ved å legge til flere noder med både prosesserings- og lagringskapasitet i nettverket. På denne måten kan hyperkonvergerte systemer skalere nær uendelig – i alle fall så lenge nettverket lar seg utvide – i motsetning til tradisjonelle systemer som skalerer «oppover» ved å legge til minne, prosessor og lagring i ett system, men som dermed har en øvre grense for hvor langt systemer skalerer.

hpesimp

Hva skjer med HPEs teknolgi etter oppkjøpet?

HPE planlegger å integrere Simplivitys software med HPE synergy og 3PAR. Den første produktlanseringen etter sammenslåingen vil være HPE Simplivity HC 380 Hyperkonvergert system. I løpet av seks måneder vil flere hyperkonvergerte systemer være på plass, inkludert VMvare, backup og disaster recovery og en Microsoft hyper V appliance.

HPE vil gjøre det lett for sine partnere og kunder og kjøpe og rulle ut løsningen, ved å gå for full integrering med HPE enterprise DNA, og software løpende på HPE sin infrastruktur.

Dette vil si at partnere og kunder i løpet av noen korte måneder kan ta i bruk ledende teknologi fra en av verdens største IT aktører, med tryggheten det medfører.

Hyperkonvergens er fremtiden

Analyseselskap Gartner oppfordrer bedriftene til å forberede seg nå på «den tredje bølgen»

Det er markedsanalytikerne i analyseselskapet Gartner som mener at hyperkonvergerte integrerte systemer (HCIS) vil bli normalen innen fem år. Grunnlaget for denne spådommen er at selskapet mener å vite at HCIS-teknologier kommer til å vokse med 79 prosent, og stå for nær to milliarder dollar i omsetning i år. Dette slynger altså HCIS i retning av å bli normalen i løpet av de neste fem årene, mener Gartner.

Purity har vært HPE partner i en årrekke, og innehar høyeste partnerstatus. Vi har de siste årene også forhandlet Simplivitys teknologi.Vi ser frem til å se resultatene av oppkjøpet, og de tekniske mulighetene det vil medføre. Om du ønsker å vite mer om hva hyperkonvergert kan gjøre for din bedrift, ta kontakt med oss i Puriy så kan vi arrangere demonstrasjon/presentasjon.

Reklamer


Legg igjen en kommentar

Purity oppnår høyeste partnerstatus hos CommVault

I desember fikk vi i Purity den gledelige beskjeden at vi var kvalifisert til høyeste partnerstatus hos Commvault Systems – Plantinum Partner.

Commvault leverer softwareteknologi som flytter Backup og Disaster Recovery data til skyplattformer. De har 5 år på rad blitt kåret til markedsleder innen sitt felt i Gartners magic qaudrant.

commvault-platinum-partner

Purity har en god partnerhistorikk med Commvault da vi blant annet vant prisen for partneren med høyest omsetning i kalenderåret 2015. Fra desember 2016 ble vi oppgradert til Commvault Platinum partner. Dette er Commvaults høyeste partnerstaus som kun gis til partnere som oppfyller gitt kriterier:

 • Partneren må ha dokumentert svært høyt kunnskapsnivå på Commvaults løsninger gjennom et omfattende sertifiseringsprogram.
 • Partneren må ha utdannet mange ansatte på Commvaults løsninger både innenfor salg og på teknisk side.
 • Partneren må kunne vise til betydelig omsetning på Commvault produkter.
 • Partneren må ha et strategisk fokus på Commvault løsninger.

Fordelen med vår nye partnerstatus er at Commvault sikrer sine Platinum partnere den beste tilgangen til Commvault spisskompetanse og de beste økonomiske betingelsene ved innkjøp.

For våre kunder vil dette si at vi kan videreføre våre gunstige økonomiske betingelser til dem, og at vi kan vise til høyest mulig kompetanse på teknologien. Når vi nå kan levere høyest kompetanse til best pris, kaller vi dette en vinn-vinn situasjon for våre kunder. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål om Commvault, Purity står klare til å levere.

 


Legg igjen en kommentar

2 nye ansatte i Purity IT

I tråd med den sterke etterspørselen etter skytjenester har Purity styrket vår salgsavdeling. I desember 2016 hadde vi gleden av å ønske to nye ansatte velkommen til selskapet.

Ola Stenersen kom til Purity fra Qmatic Norge, hvor han i 7 år var ansvarlig for det norske datterselskapet. I tillegg til å være Country Manager var Ola også ansvarlig for flere store kundekontoer, både norske og internasjonale. Ola har tidligere jobbet i ledende stillinger innen salg og marked i IT-bransjen, blant annet i Andhøy Data og Brightpoint. Olas erfaring med forretningsutvikling og komplekst løsningssalg på høyere nivå er midt i blinken for Puritys ambisjoner om vekst som ledende hybridleverandør innen lagring, backup og skytjenester. I Purity skal Ola jobbe med løsningssalg, og være Puritys frontlinje i markedet slik at vi fanger opp trender, behov og ønsker. Hans bakgrunn er svært relevant også for å bidra til økt kommerisalisering, utvikling av nye konsepter, nye tjenester og øvrig forretningsutvikling i selskapet.

«Det var på tide å komme meg videre i karrieren, og hva jeg så etter var riktig forretningskultur, riktig markedsposisjonering og et selskap av størrelse hvor man kunne påvirke og bidra til utvikling – dette fant jeg i Purity» sier Ola på spørsmål om hvorfor han ønsket å begynne hos oss. «Som kompetansebedrift innen lagring og backup, med flere års erfaring innen skytjenester, er vi perfekt posisjonert for de krav som etterspørres i markedet nå og i fremtiden, hvor hybrid IT er hva alle snakker om. Dette er selvsagt en reise som jeg ønsker å være med på. Jeg må samtidig legge til at jeg er ydmyk i forhold til å jobbe med så kompetente medarbeidere, partnere og kunder som jeg vil gjøre i min nye stilling i Purity» legger Ola til. På privaten er Ola opptatt av å være trener og lagleder i barnefotballen i Kjelsås.

bilde-til-nyhetsbrev-2

Ola Stenersen (t.v)  og Svenn Rune Voll (t.h)

Svenn Rune Voll begynte i Purity etter 16 år i Proact IT, hvor han jobbet med salg av løsninger innen datalagring, backup og skytjenester. Med sin solide erfaring, og inngående kjenneskap til både markedet og ulike teknologier er han midt i blinken for Purity – og siden flere av oss kjente til han fra før vet vi at han vil bli en verdifull kollega både faglig og sosialt.

«Purity har gjennom flere år vist seg som et dynamisk selskap som er flinke til å forstå markedet og ta i bruk ny teknologi for å imøtekomme kundenes stadig større og endrede krav. De har hatt stor suksess i markedet med selskapets egenutviklede skytjenester. Selskapet har høy teknisk kompetanse på huset, et sammensveiset godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter. Jeg ser frem til å komme i gang for å bli med Purity i sin videre suksess i markedet» sier Svenn Rune.

Begge to er nå godt i gang i sine roller, og vi i Purity er glade for å ha de med oss på laget.


Legg igjen en kommentar

Derfor må du backe opp Office365

Vet du hvordan dine data backes opp når du bruker office 365? Har du automatisk ubegrenset tilgang, lagring og full backup av mailsystemet ditt?

I en undersøkelse om skytjenester var 95% av respondentene overbevist om at skyleverandøren deres lett kunne gjenopprette alle deres data hvis de gikk tapt. Dette er imidlertid sjelden tilfelle.

Office365 data lagres kun i 30 dager

Slik Office365 er satt opp i dag, foreligger det faktisk ingen backup av dine data. Tjenesten støtter kun et snapshot av dataene dine i 30 dager tilbake i tid. Problemet er ikke at dataene ikke blir lagret, men at lagringsperioden er så kort.

Gjenoppretting av data kan bare gjøres i en midlertidig periode, og avhenger av hvilke retention policies tjenesten er satt opp med. Selv når man skal gjenopprette data innenfor 30-dagers perioden, har du ingen garantier for hvor raskt gjenopprettingen skjer. Når 30 dagers perioden er over har du ikke lenger noen garanti for at dataene dine kan gjenopprettes.

Kontroll over kritiske data 

Når du backer opp Office365 holder du selv kontroll over datene dine. Hvis ikke gjør du deg avhengig av en ekstern part, og samspillet med denne blir avgjørende for hvor fort du får tilgang til informasjon som ofte er kritisk for din bedrift.

Gjenopprettingstid er også et viktig aspekt. Når behovet for gjenoppretting melder seg, trenger man ofte tilgang til dataene sine raskt. Tar man ikke egen backup vil man risikerer å måtte sende inn en supporthenvendelse, og vente på svar fra en global organisasjon.

Det er en kjensgjerning at restore kan være en tidkrevende prosess. Dersom man i tillegg har behov for recovery av data fra et spesifikt tidspunkt, holder det ikke med backup. Til dette trenger man en disaster recovery løsning, som må settes opp uavhengig av Office365

Riskio for menneskelige feil

Office 365 er en effektiv samhandlingsplattfor der ansatte kan redigere det samme dokumentet samtidig. Dette gode samhandlingsmiljøet er utgjør samtidig en risiko fordi det gjør det svært lett for alle parter å feilaktig slette filer. Menneskelige feil er bakgrunnen for 64% av alle datatap, og dermed er sannsynligheten høy for at data kan forsvinne i et samhandlingssystem uten backup.

Compliance

Man er pliktig å lagre regnskapsdata i ti år. Hva gjør en dersom revisor eller myndigheter ber om dokumentasjon på data som kun har blitt sendt gjennom mailsystemet? Det er bedrifters ansvar å sørge for å etterleve kravene til datalagring som myndighetene setter.

Hacking

Om man tror det eller ei, så utgjør hacking /datainnbrudd mot bedrifter en reell og økende trussel. Tar man høyde for informasjonen som finnes i sine skydata, er det vel verdt å beskytte disse mot datainnbrudd, ved å sikkerhetskopiere dataene til en annen lokasjon. Dersom hackere får kontroll over bedriftens data er det vanlig å be om løsepenger for at de skal frigis, noe som er en uvelkommen kostnad. Samtidig bør man vurdere hvor med koster bedriften å være uten kritiske data i alt fra dager til uker.

backup-av-office365

La Purity backe opp dataene dine.

Svaret på all problematikken overfor er selvsagt å ta backup av dataene dine. Dette kan du for eksempel gjøre «from cloud to ground», altså å ta backup av Office 365 dataene dine direkte fra nettskyen, og til ditt eget eller et eksternt datasenter. Her kan dataene dine ligge så lenge du har behov for det, i tillegg til at de kan støttes av en disaster recovery løsning som gir deg muligheten til å gjenopprette data fra hvilken som helst point in time i løpet av minutter.

Purity tilbyr et høysikkerhets datasenter lokalisert i Norge, med speiling til sekundær lokasjon i Kristiansand. Vi er ISO27001 sertifisert, som tilsier at vi etterlever sertifiseringens krav til informasjonssikkerhet. Vi kan også være behjelpelig med å levere en backupløsning hvor all backup ligger i ditt eget datasenter.

Bruker du backup as a service fra Purity vil du få tilgang til vår unike skyportal som gir deg real-time oversikt over tilstanden i ditt backupmiljø. Du har med andre ord full kontroll over egne data, selv om Purity gjør  backupjobben for deg.

Trenger du backup av Office365, Sharepoint online, eller andre skytjenester, så ta kontakt med Purity. Vi er eksperter på backup, lagring og disaster recovery from ground to cloud. Snakk med oss, så finner vi en løsning for å sikre dine data.

 Flere fordeler ved å velge backup av Office365 fra Purity

 • 24/7 Support i Norge
 • Norske konsulenter bistår ved gjenoppretning av data
 • Ved gjennopprettelse beholder mailbrukeren mappestrukturen
 • Forsikring mot uforutsett datatap
 • Du får en Enterprise backup-løsning til lav pris

 


Legg igjen en kommentar

Purity Adventsquiz 2016

 

adventsquiz 1.jpg

Velkommen til Puritys årlige adventsquiz! Hvis du svarer rett på alle 5 spørsmål blir du med i trekningen av en IO Chic Smart C1 ståhjuling. Quizen er åpen til lille julaften, og vi mailer vinneren direkte – så husk å legge igjen riktig navn og epost adresse. Lykke til!

stahjuling

Årets premie

Hvis du synes det er vanskelig å finne svarene er et godt tips å lese noen innlegg her på puritybloggen, eller sjekke ut vår webside www.purity.no

 


Legg igjen en kommentar

Sannsynligheten for å rammes av cyberkriminalitet i Norge

I september gikk sikkerhetskonferansen 2016 av stabelen,  arrangert av Næringslivets Sikkerhetsråd. Under konferansen ble resultatene av mørketallsundersøkelsen 2016 presentert. Mørketallsundersøkelsen er en årlig undersøkelse som søker å kartlegge risikobildet for cyberkriminalitet i Norge – hva er nåsituasjonen blant norske bedrifter? Rammes de ofte av angrep utenfra, eller blåser media opp saker som dette?

Resultatene av undesøkelsen viser at over en fjerdedel av norske bedrifter har opplevd uønskede sikkerhetshendelser det siste året, nærmere bestemt 412 av de 1500 forespurte bedriftene. Kun 9% av virksomhetene som utsettes for angrep anmeldte forholdet. Dette tilsier at det skjuler seg betydelige mørketall for hva norske bedrifter opplever av angrep, og at denne typen angrep mot norske bedrifter i praksis er straffefrie.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet rapporterer at de gjennom flere år har sett en tydelig og jevn økning av antall målrettede IKT angrep mot norske interesser.

Hva gjør Norske myndighetene med problemstillingen?

NSM, Justisdepartementet og Riksrevisjonens har utviklet en «Datakrimstrategi» Et sitat fra denne strategien er som følger: «Datakrimstrategien inneholder konkrete tiltak som kan bedre sikkerheten, bekjempe datakriminalitet og styrke personvernet»

Merk at ordet «kan» benyttes.  Myndighetene lover lite i forbindelse med bekjempelse av datakriminalitet, og tiden vil dermed vise om tiltakene lar seg gjennomføre. Cyberkriminaliteten utvikler seg i raskt tempo, langt fortere enn myndighetene klarer å reagere. Norske myndigheters anbefaling per dags dato er som følger: «Det er mye å hente ved å stille krav til sikkerheten i løsningene man velger å benytte seg av»

Med andre ord råder myndighetene norske bedrifter til å sikre seg selv på løsningsnivå. Å være bevisst risikoen som finnes, og sikre seg mot denne er en absolutt nødvendighet for norske bedrifter.

De vanligste formene for dataangrep mot bedrifter i 2016

Noen av de vanligste angrepene blant i 2016 var følgende:

1. Utpresssing / Ransomware – 20% 

20%  av bedriftene som var rammet av datakriminalitet oppga at de var utstatt for virusangrep. Den største økningen innen cyberkriminalitet observert i løpet av de siste årene er utpressing. Med dette menes at offeret infiseres av et ondsinnet virus som krypterer dataene dine, såkalt kryptovirus eller ransomware. Når dataene er kryptert, får offeret melding om at løsepenger må betales for at dataene skal gjenopprettes.

2. Sosial Manipulering / CEO svindel – 8% 

Sosial manipulering / CEO svindel er en type sikkerhetsbrudd hvor angripere utgir seg for å være toppsjefen i et selskap, eller en annen person med autoritet internt, og utnytter tilliten til medarbeidere for å tilrane seg bedriftens penger. Denne type svindel rammer gjerne medarbeidere i økonomiavdelingen som har myndighet til å flytte midler. I de groveste tilfellene av CEO svindel har så mye som en halv milliard kroner vært på avveie før svindelen ble oppdaget.

3. Datainnbrudd / Hacking – 8%

Hacking er et velkjent fenomen hvor uvedkommende aktører forsøker å gå datainnbrudd i bedriftens systemer.

4.  DDoS/Tjenestenekt angrep – 4%

Hacktivisme handler om at politisk motiverte grupper angriper bedrifters websider for å stenge de ned, og dermed volde bedriften skade. Dette har skjedd med for eksempel hvalfangstnæringen i Norge. Her serveren til bedriftens webside blir overbelastet med antall treff. Konsekvensene av et DDoS angrep kan bli store dersom en bedrift omsetter sine varer og tjenester online, som for eksempel et flyselskap eller en nettavis. 8% av bedriftene i undersøkelsen ble rammet av forsøk på hacking, og 4% ble utsatt for DDoS angrep.

anonymous

Disse fire er altså blant de vanligste typer angrep som rammer norske bedrifter. Som nevnt tidligere bør bedrifter selv sikre seg mot ulike typer dataangrep, ettersom ingen nasjonale myndigheter har kontroll over hva som skjer i cyberspace.

Hvilke sikkerhetstiltak anbefales mot dataangrep?

Kort oppsummert anbefales følgende av forfatterne bak mørketallsundersøkelsen:

#1: Sikkerhetskopier / Backup

Første bud er å sørge for jevnlig og fungerende backup / sikkerhetskopier av bedriftens data. Rutiner for hurtig gjenopprettelse blir stadig viktigere. Bedrifter anbefales å ha stødige rutiner for gjenopprettelse av data, og teste at disse fungerer til enhver tid.

#2: Medarbeideres Sikkerhetsbevissthet:

Manglende intern kompetanse bidro til mange av sikkerhetshendelsen i undersøkelsen. Medarbeidere må kjenne virksomhetens sikkerhetsrutiner. Øk bedriftens sikkerhetsbevissthet. Økonomiansatte bør læres opp i sosial manipulering

#3: Deteksjon

70% av virksomheter oppdager sikkerhetsbrudd ved en tilfeldighet eller fordi den hadde negative innvirkninger på driften.Norske bedrifter må styrke sin evne til å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser. Dette innebærer:

 • Overvåkningssystemer
 • Antivirussystemer og loggføring må være på plass
 • Rutiner for å følge opp alarmer og logger.

#4: Systematisk sikkerhetsarbeid

Mellomstore og store bedrifter bør sette sikkerhetsarbeid i system. Anbefalte styringssystemer for informasjonssikkerhet er ISO 27001 eller ISO 90001. DIFIs veileder for informasjonssikkerhet er basert på ISO27001, og anbefales som utgangspunkt.

Purity er eksperter på backup og disaster recovery. Vi hjelper deg med å ivareta og sikre dine data. Purity er ISO 27001 sertifisert, noe som vil si at vi etterlever kravene til dokumentasjon og rutiner for informasjonssikkerhet som sertifiseringen stiller. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om hvordan vi sikrer våre kunders data.


Legg igjen en kommentar

Fantom Ransomware – kryptovirus i ny drakt

Næringslivets Sikkerhetsråd melder om at Europol har registrert et nytt type løsepengevirus som kalles Fantom Ransomware. Dette er et løsepengevirus, i likhet med «vanlig» ransomware som krypterer filene til offeret, og krever løsepenger for å frigi dataene igjen.

Vanlige kryptovirus spres stort sett via epost. Offeret klikker på linker eller åpner vedlegg med malware, og dermed infiseres maskinen med viruset. Det er vanlig at eposter med kryptovirus etterligner kjente aktører og merkevarer slik at innholdet skal fremstå som trygt. Ett eksempel er at viruset ligger skjult i fiktive meldinger fra Posten, som sier at du må klikke på lenken for å få hente ut en pakke du har bestilt.

Fantom Ransomware skiller seg fra dette ved at den skjuler seg bak falske programvareoppdateringer. Offerets data infiseres ved at en falsk «Windows Update» melding på skjermen gir inntrykk av at en ny kritisk oppdatering blir installert. Selve filen heter Critical update. Det som i realiteten skjer er at alle brukerens filer blir kryptert.

phantomransomware-update

Skjermen viser også en prosent teller for å legitimere og forklare økt aktivitet på brukerens harddisk. Dette vinduet kan lukkes av brukeren, men kryptering fortsetter i bakgrunnen.

Når installasjonsprosessen er ferdig dukker løsepengekravet opp på skjermen. Offeret bes om å ta kontakt med oppgitt epost adresse, og betale for å motta dekrypteringsnøkkelen. Offeret advares samtidig mot å forsøke å dekryptere sine egne filer, med trussel om at dataene vil gå tapt for alltid hvis man prøver.

Foreløpig er det ingen kjent måte å dekryptere filene og det er uklart hvor de nettkriminelle kommer fra. E-postadressene som ofrene bes ta kontakt med kan spores til Russland og California. I tillegg er den engelske språkbruken svært dårlig, noe som kan tyde på at bakmennene ikke har engelsk som morsmål.

Hvordan beskytte seg?

 • Først og fremst gjelder det å ikke klikke på meldinger som popper opp på skjermen, slik at man unngår problemet. En ekte Windows oppdatering kan ses i kontrollpanelet på pcen, under Windows update. Sjekk dette før du godtar en forespørsel.
 • Har bedriften din en sikkerhetspolicy, så følg denne før du eventuelt klikker.
 • Jobber du i en mindre bedrift er det en god forhåndsregel å ta kontakt med IT for å forhøre seg om hvordan man skal opptre ved mistanke om virus.
 • IT avdelingens jobb er å sørge for at brannmurer er aktive at oppdateringer gjøres på infrastruktur for å trygge bedriftens miljø.
 • Viktigst av alt er jevnlig sikkerhetskopiering av bedriftens data, slik at man kan gjenopprette filene sine uten å måtte betale løsepengekrav.

Hvis uhellet allerede er ute, finnes det per i dag ingen kjent måte å dekryptere filene på. Det anbefales ikke å betale ut løsepenger, da man ikke har noen garanti for om man får filene sine tilbake like hele etter betaling.

Cyberspace er den moderne tids ville vesten. Det er vanskelig å håndheve lover ettersom kriminelle handlinger utføres over landegrenser med ukjente bakmenn det nesten er umulig å oppdage. Det er derfor svært lite sannsynlig at du vil få godtgjort eventuelle økonomiske tap etter å blitt utsatt for svindel.

Den beste løsningen for en bedrift som er rammet av løsepengevirus er å rulle ut backup av egne, ukorrumperte filer, slik at du unngår flere negative overraskelser fra gisseltakerens side.

Er du avhengig av kontinuerlig oppetid anbefales det å aktivere disaster recovery av miljøet ditt. Har du installer disaster recovery på forhånd, kan hele miljøet ditt gjenopprettes i løpet av minutter,  inntil sekunder før viruset traff nettverket eller maskinen din. En god DR løsning vil gjøre bedriften din langt mindre sårbar for virus og andre katastrofer på grunn av den korte gjenopprettingstiden.

Har du spørsmål relatert til backup, eller disaster recovery? Ta kontakt med Purity