PurityBloggen

Datalagring, Backup, DR- & Skytjenester


Legg igjen en kommentar

Bør du velge Backup eller Disaster Recovery for å sikre deg mot Ransomware?

Wanna Cry? 

I midten av mai rammet Wanna Cry viruset bedrifter verden over, i det største Ransomware angrepet verden har opplevd. Mediedekningen var massiv, og rapporterte om 300 000 infiserte maskiner i 150 land. Viruset lammet, fabrikker, sykehus, offentlige etater og kollektivtransport verden rundt.

I ukene etter har det naturlig nok også vært stor fokus på hvordan man bør beskytte seg mot Ransomware. Det finnes knapt et offentlig webside med fokus på cybersikkerhet som ikke nevner backup eller sikkerhetskopiering av data som en av de kritisk viktige faktorene for å beskytte egne systemer mot konsekvensen av en angrep. Fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i Norge til National Cyber Security Agency i Storbritannia. Alle offisielle kilder er enstemmige: Blir du angrepet, så du kunne gjenopprette dine egne data.

En annen fellesnevner er at de fleste offentlige organisasjoner fraråder å betale løsepenger ved angrep. For det første er det ikke sikkert at du får tilbake kontrollen over dine egen data, og for det andre kan dataene dine være skadet.

Lynrask utvikling av malware

Tar man i betraktning den raske utviklingen innen ransomware/løsepengevirus så bør enhver bedrift ruste seg opp til å håndtere ett potensielt angrep. WannaCry angrepet er den mest omfattende som noen gang er registrert, og virusene blir bare hissigere og mer komplekse. Den første generasjonen av løsepengevirus nøyde seg med å stenge tilgangen til datamaskinen. Neste generasjon gikk et skritt lenger, og krypterte dataene dine, etter man typisk var blitt infisert ved klikke på en lenke i en epost. I 2017 så vi med Wanna Cry for første gang en kombinasjon av kryptovirus og dataorm, som spredde seg uten å være avhengig av at mottakeren klikket på en link. Det synes klart at forekomsten av dataangrep ikke kommer til å synke. Men hvilken funksjonalitet kjennetegner neste virusbølge? Det kan vi umulig vite –  det vi derimot vet med sikkerhet, er at sikkerhetskopiering av egne data er en nødvendighet.

Backup eller Disaster Recovery – Hva er forskjellen, og hva bør jeg velge for å beskytte mitt miljø mot Ransomware?

Med en Backup as a Service løsning fra Purity er tradisjonell løsning å ha ett lokalt backup sett av miljøet i ditt eget datasenter, samt ekstra kopi sett i vår ISO sertifiserte datasenter i Norge. Dette vil si at dersom du blir infisert, kan du kopiere dataene dine tilbake enten fra den lokale backupkopien, eller fra kopien i skyen. Dermed kan du gjenopprette hele IT miljøet ditt i uskadet form

Så hvis man har backup, trenger man i det hele tatt Disaster Recovery? Når man skal velge mellom Backup og Disaster Recovery er tid et sentralt aspekt. Å gjenopprette alle dataene til bedriften din vil kreve nettopp dette – tid. Gjenoppretting av et helt datasenter kan ta alt fra til timer til dager, avhengig av ulike faktorer, for eksempel hvor stor datamengde du har og kompleksiteten på ditt IT miljø.

Kritiske og ikke-kritiske data 

I virkeligheten er det ofte slik at noen data og applikasjoner er drifts-kritiske – man har simpelthen ikke tid til å vente lenge på at de skal gjenopprettes. Gode eksempler på dette er fra finanssektoren. Hvis datasystemene går ned, tapes millioner av transaksjoner, og nyheten om nedetid treffer nettavisene umiddelbart. Nedetiden kan lamme handel i fysiske butikker og e-handel, slik at butikkene taper millioner av kroner. Sykehus er et annet godt eksempel. Tap av pasientdata og nedetid på systemer kan fort stå om liv, og denne kritiske avhengigheten av data gjør dessverre at Ransomware angrep ofte rettes direkte mot helsesektoren. WannaCry lammet blant annet 16 helseinstitusjoner i Storbritannia.

Den aller beste løsningen for å sikre oppetid ved et løsepengeangrep er  å kombinere backup og disaster recovery. Du kan for eksempel kjøre full backup av miljøet IT ditt, kombinert med full DR. En full DR gjør at du kan gjennopprette hele IT miljøet ditt i løpet av minutter, uten å måtte vente på restore av backupkopien. Dette bør organisasjoner som er kritisk avhengig av dataene sine gjøre.

For andre bedrifter holder det kanskje å sikre de mest kritiske dataene sine via Disaster Recovery. Man skiller da mellom sine kritiske og ikke-kritiske data. De kritiske dataene sikres med en DR løsning med mulighet for umiddelbar gjenoppretting. De mindre kritiske datane kan sikres ved backup, ettersom de tåler lenger gjenopprettingstid.

Hvordan Disaster Recovery fungerer 

Med Disaster recovery fra Purity velger du ut de virtuelle maskinene du ønsker å beskytte slik at du i løpet av minutter kan rulle tilbake IT miljøet ditt til et tidspunkt før viruset inntraff. DR løsningen replikerer alle dataene dine kontinuerlig, med en historikk inntil 30 dager tilbake i tid. Blir du angrepet, skrur du ganske enkelt «tiden tilbake» i systemet, og fortsetter å jobbe som om ingenting har skjedd. Trenger du å hente ut enkeltfiler eller eldre data er backup riktig løsning å benytte.

Zerto DR bilde

Illustrasjonen viser hvordan systemet replikerer data fra ditt IT miljø med korte tidsintervaller, og inntil 30 dager tilbake i tid. Blir du angrepet vil du kunne gjenopprette data fra sekunder før angrepet inntraff. 

Vår erfaring er at de fleste trenger backup av hele driftsmiljøet, og at rundt 20-30% av data/applikasjonene er definert som kritiske, og bør sikres med disaster recovery løsning i tillegg til backup.

Zerto Backup bilde

En backupløsning replikerer dataene dine med lengre tidsintervaller, som gjør risikoen for å miste dataene du produserer mellom siste snapshot og angrepstidspunktet større.

Purity er eksperter på Backup og Disaster Recovery. Vi er ISO 27001 sertifiserte, noe som betyr at vi etterlever alle kvalitetsprosedyrer for informasjonssikkerhet. Vi lagrer alle kundedata i Norge, og ingen data blir overført mellom landegrenser. Vi tilbyr med andre ord høy sikkerhet, høy kompetanse og er konkurransedyktige på pris mot hvilken som helst aktør i markedet. Ta kontakt med oss for hjelp til å sikre dine data mot cyberangrep, eller andre uforutsette hendelser.

Reklamer


Legg igjen en kommentar

Sannsynligheten for å rammes av cyberkriminalitet i Norge

I september gikk sikkerhetskonferansen 2016 av stabelen,  arrangert av Næringslivets Sikkerhetsråd. Under konferansen ble resultatene av mørketallsundersøkelsen 2016 presentert. Mørketallsundersøkelsen er en årlig undersøkelse som søker å kartlegge risikobildet for cyberkriminalitet i Norge – hva er nåsituasjonen blant norske bedrifter? Rammes de ofte av angrep utenfra, eller blåser media opp saker som dette?

Resultatene av undesøkelsen viser at over en fjerdedel av norske bedrifter har opplevd uønskede sikkerhetshendelser det siste året, nærmere bestemt 412 av de 1500 forespurte bedriftene. Kun 9% av virksomhetene som utsettes for angrep anmeldte forholdet. Dette tilsier at det skjuler seg betydelige mørketall for hva norske bedrifter opplever av angrep, og at denne typen angrep mot norske bedrifter i praksis er straffefrie.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet rapporterer at de gjennom flere år har sett en tydelig og jevn økning av antall målrettede IKT angrep mot norske interesser.

Hva gjør Norske myndighetene med problemstillingen?

NSM, Justisdepartementet og Riksrevisjonens har utviklet en «Datakrimstrategi» Et sitat fra denne strategien er som følger: «Datakrimstrategien inneholder konkrete tiltak som kan bedre sikkerheten, bekjempe datakriminalitet og styrke personvernet»

Merk at ordet «kan» benyttes.  Myndighetene lover lite i forbindelse med bekjempelse av datakriminalitet, og tiden vil dermed vise om tiltakene lar seg gjennomføre. Cyberkriminaliteten utvikler seg i raskt tempo, langt fortere enn myndighetene klarer å reagere. Norske myndigheters anbefaling per dags dato er som følger: «Det er mye å hente ved å stille krav til sikkerheten i løsningene man velger å benytte seg av»

Med andre ord råder myndighetene norske bedrifter til å sikre seg selv på løsningsnivå. Å være bevisst risikoen som finnes, og sikre seg mot denne er en absolutt nødvendighet for norske bedrifter.

De vanligste formene for dataangrep mot bedrifter i 2016

Noen av de vanligste angrepene blant i 2016 var følgende:

1. Utpresssing / Ransomware – 20% 

20%  av bedriftene som var rammet av datakriminalitet oppga at de var utstatt for virusangrep. Den største økningen innen cyberkriminalitet observert i løpet av de siste årene er utpressing. Med dette menes at offeret infiseres av et ondsinnet virus som krypterer dataene dine, såkalt kryptovirus eller ransomware. Når dataene er kryptert, får offeret melding om at løsepenger må betales for at dataene skal gjenopprettes.

2. Sosial Manipulering / CEO svindel – 8% 

Sosial manipulering / CEO svindel er en type sikkerhetsbrudd hvor angripere utgir seg for å være toppsjefen i et selskap, eller en annen person med autoritet internt, og utnytter tilliten til medarbeidere for å tilrane seg bedriftens penger. Denne type svindel rammer gjerne medarbeidere i økonomiavdelingen som har myndighet til å flytte midler. I de groveste tilfellene av CEO svindel har så mye som en halv milliard kroner vært på avveie før svindelen ble oppdaget.

3. Datainnbrudd / Hacking – 8%

Hacking er et velkjent fenomen hvor uvedkommende aktører forsøker å gå datainnbrudd i bedriftens systemer.

4.  DDoS/Tjenestenekt angrep – 4%

Hacktivisme handler om at politisk motiverte grupper angriper bedrifters websider for å stenge de ned, og dermed volde bedriften skade. Dette har skjedd med for eksempel hvalfangstnæringen i Norge. Her serveren til bedriftens webside blir overbelastet med antall treff. Konsekvensene av et DDoS angrep kan bli store dersom en bedrift omsetter sine varer og tjenester online, som for eksempel et flyselskap eller en nettavis. 8% av bedriftene i undersøkelsen ble rammet av forsøk på hacking, og 4% ble utsatt for DDoS angrep.

anonymous

Disse fire er altså blant de vanligste typer angrep som rammer norske bedrifter. Som nevnt tidligere bør bedrifter selv sikre seg mot ulike typer dataangrep, ettersom ingen nasjonale myndigheter har kontroll over hva som skjer i cyberspace.

Hvilke sikkerhetstiltak anbefales mot dataangrep?

Kort oppsummert anbefales følgende av forfatterne bak mørketallsundersøkelsen:

#1: Sikkerhetskopier / Backup

Første bud er å sørge for jevnlig og fungerende backup / sikkerhetskopier av bedriftens data. Rutiner for hurtig gjenopprettelse blir stadig viktigere. Bedrifter anbefales å ha stødige rutiner for gjenopprettelse av data, og teste at disse fungerer til enhver tid.

#2: Medarbeideres Sikkerhetsbevissthet:

Manglende intern kompetanse bidro til mange av sikkerhetshendelsen i undersøkelsen. Medarbeidere må kjenne virksomhetens sikkerhetsrutiner. Øk bedriftens sikkerhetsbevissthet. Økonomiansatte bør læres opp i sosial manipulering

#3: Deteksjon

70% av virksomheter oppdager sikkerhetsbrudd ved en tilfeldighet eller fordi den hadde negative innvirkninger på driften.Norske bedrifter må styrke sin evne til å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser. Dette innebærer:

 • Overvåkningssystemer
 • Antivirussystemer og loggføring må være på plass
 • Rutiner for å følge opp alarmer og logger.

#4: Systematisk sikkerhetsarbeid

Mellomstore og store bedrifter bør sette sikkerhetsarbeid i system. Anbefalte styringssystemer for informasjonssikkerhet er ISO 27001 eller ISO 90001. DIFIs veileder for informasjonssikkerhet er basert på ISO27001, og anbefales som utgangspunkt.

Purity er eksperter på backup og disaster recovery. Vi hjelper deg med å ivareta og sikre dine data. Purity er ISO 27001 sertifisert, noe som vil si at vi etterlever kravene til dokumentasjon og rutiner for informasjonssikkerhet som sertifiseringen stiller. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om hvordan vi sikrer våre kunders data.


Legg igjen en kommentar

Fantom Ransomware – kryptovirus i ny drakt

Næringslivets Sikkerhetsråd melder om at Europol har registrert et nytt type løsepengevirus som kalles Fantom Ransomware. Dette er et løsepengevirus, i likhet med «vanlig» ransomware som krypterer filene til offeret, og krever løsepenger for å frigi dataene igjen.

Vanlige kryptovirus spres stort sett via epost. Offeret klikker på linker eller åpner vedlegg med malware, og dermed infiseres maskinen med viruset. Det er vanlig at eposter med kryptovirus etterligner kjente aktører og merkevarer slik at innholdet skal fremstå som trygt. Ett eksempel er at viruset ligger skjult i fiktive meldinger fra Posten, som sier at du må klikke på lenken for å få hente ut en pakke du har bestilt.

Fantom Ransomware skiller seg fra dette ved at den skjuler seg bak falske programvareoppdateringer. Offerets data infiseres ved at en falsk «Windows Update» melding på skjermen gir inntrykk av at en ny kritisk oppdatering blir installert. Selve filen heter Critical update. Det som i realiteten skjer er at alle brukerens filer blir kryptert.

phantomransomware-update

Skjermen viser også en prosent teller for å legitimere og forklare økt aktivitet på brukerens harddisk. Dette vinduet kan lukkes av brukeren, men kryptering fortsetter i bakgrunnen.

Når installasjonsprosessen er ferdig dukker løsepengekravet opp på skjermen. Offeret bes om å ta kontakt med oppgitt epost adresse, og betale for å motta dekrypteringsnøkkelen. Offeret advares samtidig mot å forsøke å dekryptere sine egne filer, med trussel om at dataene vil gå tapt for alltid hvis man prøver.

Foreløpig er det ingen kjent måte å dekryptere filene og det er uklart hvor de nettkriminelle kommer fra. E-postadressene som ofrene bes ta kontakt med kan spores til Russland og California. I tillegg er den engelske språkbruken svært dårlig, noe som kan tyde på at bakmennene ikke har engelsk som morsmål.

Hvordan beskytte seg?

 • Først og fremst gjelder det å ikke klikke på meldinger som popper opp på skjermen, slik at man unngår problemet. En ekte Windows oppdatering kan ses i kontrollpanelet på pcen, under Windows update. Sjekk dette før du godtar en forespørsel.
 • Har bedriften din en sikkerhetspolicy, så følg denne før du eventuelt klikker.
 • Jobber du i en mindre bedrift er det en god forhåndsregel å ta kontakt med IT for å forhøre seg om hvordan man skal opptre ved mistanke om virus.
 • IT avdelingens jobb er å sørge for at brannmurer er aktive at oppdateringer gjøres på infrastruktur for å trygge bedriftens miljø.
 • Viktigst av alt er jevnlig sikkerhetskopiering av bedriftens data, slik at man kan gjenopprette filene sine uten å måtte betale løsepengekrav.

Hvis uhellet allerede er ute, finnes det per i dag ingen kjent måte å dekryptere filene på. Det anbefales ikke å betale ut løsepenger, da man ikke har noen garanti for om man får filene sine tilbake like hele etter betaling.

Cyberspace er den moderne tids ville vesten. Det er vanskelig å håndheve lover ettersom kriminelle handlinger utføres over landegrenser med ukjente bakmenn det nesten er umulig å oppdage. Det er derfor svært lite sannsynlig at du vil få godtgjort eventuelle økonomiske tap etter å blitt utsatt for svindel.

Den beste løsningen for en bedrift som er rammet av løsepengevirus er å rulle ut backup av egne, ukorrumperte filer, slik at du unngår flere negative overraskelser fra gisseltakerens side.

Er du avhengig av kontinuerlig oppetid anbefales det å aktivere disaster recovery av miljøet ditt. Har du installer disaster recovery på forhånd, kan hele miljøet ditt gjenopprettes i løpet av minutter,  inntil sekunder før viruset traff nettverket eller maskinen din. En god DR løsning vil gjøre bedriften din langt mindre sårbar for virus og andre katastrofer på grunn av den korte gjenopprettingstiden.

Har du spørsmål relatert til backup, eller disaster recovery? Ta kontakt med Purity

 


Legg igjen en kommentar

Commvault vinner kåring for 6 år på rad

Commvault har for sjette år på rad blitt kåret til markedsleder innen Data Center og Recovery Software av Gartner. I kåringen plasserer Gartner ulike leverandører i en matrise basert på kategoriene: «Completeness of vision» og «Ability to execute», og Commvault danker ut all konkurranse i begge kategorier. Nærmest etter Commvault finner vi IBM og EMC, men Commvault viser allikevel en solid ledelse i forhold til sine konkurrenter.

Commvault Gartner 2016

Commvault tilbyr Gartners whitepaper om kåringen gratis på sine hjemmesider. Foruten å analysere markedets beste backup og DR software, gir rapporten innsikt i flere andre temaer, blant annet hvordan du forbereder deg til å legge dine data i skyen, og modernisering av Disaster Recovery.

Purity har høy kompetanse og bred erfaring på Commvault. Vi har designet tallrike skyløsninger basert på Commvault software, og løsningene våre er driftet av Commvault sertifiserte teknikere. Hør med Purity først hvis du trenger svar på hvordan du kan bruke Commvault til å forbedre ditt backup og DR miljø.


1 kommentar

Purity kåret til best i Norge på kundefokus av European Business Awards!

EBA-logo

European Business Awards er en organisasjon som hvert år kårer Europas fremste selskaper innen business. Kåringen kan kalles Europas «Oscar» utdeling innen forretningsvirksomhet. Hvert år nominerer organisasjonen kandidater blant 24.000 selskaper i 33 Europeiske land. I fjorårets prisutdeling ble utmerkelsene delt ut av blant annet statsministrene fra både Spania og Belgia.

Purity har nå vunnet den Nasjonale konkurransen i kategorien for Customer Focus. Det vi si at vi er kåret til Norges beste på kundefokus. Purity har deltatt i konkurransen på linje med en rekke andre velrenommerte norske selskaper. Blant de norske vinnerne av andre kategorier finnes for eksempel Fjordkraft, Multiconsult, Nordic Choice Hotels og REC Solar. Andre kategorier man kan vinne i er blant annet: Entrepreneur of the Year, Employer of the Year, Environmental Sustainability, Business of the year, Innovation, m.fl

I utmerkelsen av Purity skriver EBA:

«On behalf of Adrian Tripp, CEO of the European Business Awards sponsored by RSM, category sponsor UKTI and all of the EBA Team, I am delighted to inform you that Purity IT has been selected as a National Champion representing Norway in the 2015/16 European Business Awards. You competed with the best businesses in your nation to win the accolade of representing your country in The Award for Customer Focus. Congratulations on your success!

As a National Champion Purity IT will go on to compete in the next phase of the competition resulting in successful organisations being short-listed as one of 10 Ruban d’Honneur recipients in The Award for Customer Focus

Salgssjef og partner i Purity IT, Kjell Rune Øyrås, sier følgende om prisen: «

Vi i Purity er spesielt glade for å ha vunnet denne prestisjetunge prisen i kategorien kundefokus. Vi har siden oppstarten i 2008 fokusert på å være best på support og kompetanse. Som en leverandør av egenutviklede tjenester har vårt mantra fra dag 1 har vært at vi skal være best i bransjen på å løse kundens behov. Dette har vært en del av vår identitet som selskap, og vår konkurransefordel i en tøff bransje preget av mange store, internasjonale aktører.» Det er også gøy å merke seg at mange av våre medkonkurrenter om denne prisen er store, norske servicebedrifter som retter seg mot forbrukermarkedet. 

I og med at vi i Purity allerede leverer tjenester internasjonalt, med en etablert kundebase i både Sverige og Danmark, er det spesielt gøy å vinne en internasjonal pris som viser oss frem som en Europeisk aktør.Purity er stolte og glade for utmerkelsen, og vi gleder oss til å konkurrere med de nasjonale vinnerne fra andre land, med mål om å vinne den Europeiske prisen for kundefokus.


Legg igjen en kommentar

HPs lagringsstrategi

Bjørn Kløvvik redegjør for HPs lagringsstrategi og slår et slag for forenkling av datalagring i dette gjesteblogginnlegget. ( Foto: Christopher Arsène DeJesus Wiborg

Bjørn Kløvvik redegjør for HPs lagringsstrategi og slår et slag for forenkling av datalagring i dette gjesteblogginnlegget. (Foto: Christopher Arsène DeJesus Wiborg)

Innlegg skrevet av Bjørn Kløvvik, Country Sales Manager Storage, HP Norge.

HP’s partnerapparat – veien til suksess !

Vi ser at de fleste kundene ønsker en lokal tilhørighet,  og at vi sentralt i HP ikke kan ivareta dette behovet uten et tett samarbeid med våre partnere. Samarbeidet består av alt fra interne treninger, felles markedsføring og aktiviteter rettet mot sluttkunde til felles møter, utarbeidelse av tilbud og forhandlinger med kundene. Vi ønsker å fremstå som én enhet overfor våre kunder. Partneren skal være kundens lokale leverandør med HP i ryggen.

Purity er en av våre forhandlere som fokuserer på datalagring. Som spesialister innenfor dette området er Purity en svært viktig bidragsyter til HPs suksess på datalagring i Norge. Sammen håndterer vi mange viktige kunder, og Purity har flere tjenester som kundene setter stor pris på, blandt annet egne supportavtaler og backup som en tjeneste. Når du leser dette, har Purity i disse dager en kampanje rundt backup som er verdt å sjekke ut.

Kompleksiteten står i veien

Alle lagringsleverandører må ta inn over seg at kundene må få mer verdi ut av sine investeringer. Derfor ønsker HP å forenkle tilnærmingen til, og ta kompleksiteten ut av de ulike lagringsmulighetene som finnes, slik at kundene kan føle seg trygge på å få de riktige rådene fra sine partnere, og ta de riktige valgene for sine bedrifter. Kompleksiteten er i dag er stor samtidig som veksten er eksponensiell og mange føler de må ta de ulike veivalgene mer eller mindre kontinuerlig.

 

Utvikling datalagring 2005 2020

Datalagring må endres til å støtte opp rundt de nærmest kontinuerlige endringene – den må forenkles.

Forenkling krever at du kan gjøre dine valg uten å inngå kompromisser, og samtidig være del av en entydig arkitektur. Ønsker du å kunne øke service nivået med en optimal Tier-1 lagringsløsning, eller få en lavere kost ved å utnytte standard maskinvare som servere? Svaret er mest sannsynelig at du trenger begge.

Er skalering og hastighet v.h.a. blokk basert lagring nok, eller må du ha muligheten til en fleksibel vekst for best mulig å utnytte den totale lagringen du har tilgjengelig? Svaret er at du trenger begge.

Hemmeligheten bak forenklingen

Hemmeligheten bak forenklingen er det HP kaller en Polymorphic lagringsarkitektur. En arkitektur som kan fremstå i mange former og størrelser samtidig avhengig av behovet.

HP OneView

Dette gir mulighet for:

 • Programerbar kontroll av skytjenester og data senter tjenester. Ved hjelp av HP OneView og Converged Data Center Management med åpne API’er mot en rekke verktøy for å kunne automatisere tjeneste leveransene.
 • Converged og Hyperconverged for rask implementering og utnyttelse. Integrerte server, nettverk og lagringsløsninger som dekker både systembasert lagring og software defined lagring. (SDS)
 • Sist, men ikke minst, lagringsplattformer med svært tøffe SLA’er eller hvor kost er det viktigste parametre.

Som analytikerne ser det og som vi også observerer i det norske markedet, vokser den systembaserte lagringen fortsatt mest, og dette er ‘løvemat’ for de største aktørene. Det er mange runner up’s innenfor converged og SDS, men de skraper fortsatt bare på døra til lagringsmarkedet – og flere håper nok på å bli kjøpt opp hvis de pynter brur’a godt nok. HP dekker alle områdene og i Norge er vi absolutt størst på ekstern lagring. Det er aldri feil å velge markedslederen da vi også pløyer mye av vår kapital inn i videreutvikling og forskning, samtidig som vi har en langsiktig strategi og vil være der for kunden ved neste korsvei også.

Innlegg skrevet av Bjørn Kløvvik, Country Sales Manaager Storage, HP Norge.


Legg igjen en kommentar

Backup i skyen på 1-2-3 [Klipp fra Paranoia]

Sist uke var vi på IT-sikkerhetsarrangementet Paranoia 2015. Her presenterte vi våre backup og recovery tjenester, både i form av demo på stand og i miniforedraget «Backup i skyen på 1-2-3». Salgssjefen vår, Kjell Rune Øyrås, fikk utfordringen med å formidle vår Backup as a Service (BaaS)-tjeneste i løpet av kun 8 minutter! Her er et klipp fra foredraget:

Suksess med kombinasjonen BaaS & DRaaS

BaaS-løsningen vår innebærer både lokal backup hos kunden og replikering til Puritys datasenter. Dette fordi restore i de fleste tilfeller gjøres raskest lokalt, og for å sikre at dataene finnes på to lokasjoner.

Disaster Recovery tjenester blir mer etterspurt blant våre kunder. Her tilbyr Purity to varianter:

– Restore fra backup (kan være tidkrevende)

– Close sync replikering (av virtuelle miljøer). Dette er den raskeste varianten, som ligger 6-8 sekunder bak realtid.

Våre kunder velger often en kombinasjon, med Backup as a Service på hele miljøet, og Disaster Recovery as a Service på et utvalg av det virituelle miljøet (les mer om skjulte muligheter i Backup-skyen her). Med en slik løsning opplever kunden ofte at datarom nr 2 blir overflødig, noe som innebærer et vesentlig rimeligere alternativ enn å bygge opp sin egen DR-site (her har du flere gode grunner til å legge Disaster Recovery til skyen).

«Er det én ting du skal ha, så er det kontroll over hvor du har dataene»

Puritys datasenter ligger i Norge, vi har et i Oslo og et i Kristiansand, i tilegg til at i har knyttet til oss samarbeidspartnere med norske datasentre som også kan benyttes. Alle dataene lagres i Norge og du vil til en hver tid vite akkurat hvor de er (les om hvorfor dette er viktig å velge en norsk leverandør).

BaaS-demo?

Kunne du tenke deg en mer omfattende presentasjon av Backup as a Service? Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon og demo!

Innlegg av Marianne Granum, markedskoordinator i Purity IT.