PurityBloggen

Datalagring, Backup, DR- & Skytjenester


Legg igjen en kommentar

Hyperkonvergens: Løsningen på alle problemer, eller alle eggene i en kurv?

Hva menes med hyperkonvergens?

Hyperkonvergens er en teknologi hvor sentral infrastruktur i datarommet er samlet i ett system. I ett tradisjonelt datarom finner vi vanligvis servere, lagring, nettverk, virutalisering og backup. I tillegg kommer administrasjonen av de ulike systemene, som alle skal spille sammen for et velfungerende miljø..

I en hyperkonvergert løsning er server, lagring, nettverk og virtualisering integrert i ett system, med ett administrasjonsverktøy for alle elementene.

Fordeler med hyperkonvergente løsninger

Hyperkonvergerte løsninger kan gi mange fordeler. Hovedargumentet for å velge hyperkonvergens er forbedret effektivitet, ettersom man drifter datarommet fra ett helhetlig system fremfor mange separate komponenter i et IT miljø.  I tillegg kommer potensialet for reduserte kostnader. Ett enkelt innkjøp gir lavere innkjøps- og driftskostnader, samt muligheten til å kvitte seg med overflødige komponenter i datasenteret, med påfølgende besparelser på plass, strøm og kjøling.

Fleksibiliteten og enkelheten i en hyperkonvergert løsning gjør at denne i tillegg til å brukes som hovedløsning for datarommet også brukes som grunnlag for å bygge en egen enterprise skyløsning. Man kan starte i det små, for deretter å utvide til en større skyløsning i takt med kravene som stilles til IT miljøet.

Flere fordeler ved en hyperkonvergert løsning er:

 • Ett administrasjonsverktøy styrer alle komponentene i datarommet og forenkler drift
 • Fleksibilitet – systemet kan skaleres / bygges ut nærmest uendelig
 • Softwaredrevet system som er kompatibelt med de fleste store hardwareleverandører.
 • Mulighet for innebygget backup og disaster recovery

Finnes det ulemper ved Hyperkonvergens?

Hyperkonvergerte løsninger har vært tilgjengelig i markedet i noen år, men etterspørselen etter denne type løsningen har økt spesielt mye i løpet av det siste  siste året.

Det finnes flere årsaker til dette, blant annet at prisene har landet på et nivå som markedet er villig til å betale for teknologien. Mer funksjonalitet og bedre stabilitet enn tidligere, gjør også at hyperconvergerte løsninger går en lys fremtid i møte.

Konsolideringen av CPU, lagring, nettverk og backup/disaster recovery i ett og samme system er et kraftig argument for hyperkonvergens, spesielt siden det bidrar til åpenbare muligheter for kostnadsbesparelse. Løsningene kan settes opp som en redundant løsning på kun en lokasjon, eller som anbefalt løsning spredd over to lokasjoner for å minimere risiko for nedetid.

Potensielle ulemper

Med så mange fordeler er det vanskelig å tenke seg at det finnes ulemper ved å samle alt i et system. Systemet gir en forlokkende mulighet til å vinke farvel til dyre og komplekse backupløsnigner.

Setter man opp en hyperkonvergert løsning med speiling mellom flere lokasjoner og smart snapshotteknologi av hver lokasjon, er det liten tvil om at de fleste incidents som krever restore kan utføres raskt og effektivt på systemene. Noen av leverandørene går endatil å langt som å garantere at systemene ikke går ned,  eller at kunden kan miste data.

Er dette en reell, 100% sikker garanti? Svaret er naturlig nok nei. For det første er de færreste IT systemer 100% stabile, og feil som har en forsvinnende liten mulighet til at forekommer inntreffer faktisk oftere enn man skulle tro.

I tillegg kommer risiko for korrupsjon av data, firmware-oppgraderinger som ikke går som planlagt, eller sabotasje og hacking. Med tanke på at IT kriminaliteten er den kriminelle aktiviteten som vokser raskest på verdensbasis er det ingen liten sannsynlighet å rammes av dette. De fleste incidents i datarommet skyldes også menneskelige feil, noe man ikke får gardert seg mot uansett hvor godt system man har liggende i bunn. Listen over risikofaktorer som kan velte et hyperkonvergert system er lang, og selv om man kan ta steg for å minimalisere risiko, kan man aldri fjerne den helt.

Hva skjer så om man mister data på systemene? Resultatet kan bli at hele IT infrastruktur i datarommet går ned parallelt, og man mister samtidig hele backup historikken. Dette vil ramme de aller fleste bedrifter hardt økonomisk. Hva bidrar systemleverandørens garantier med i et slik scenario? Garantien vil gi kunden et «nytt system», men dette har naturlig nok minimal verdi ettersom den verken reduserer eller erstatter skadeomfanget etter datatapet.

Hyperkonvergert eggekurv

Anbefaling: Ta en ekstern backup av ditt hyperkonvergerte system for å etterleve 3-2-1 regelen for sikker backup

 

Anbefalinger

Bør risikoen for omfattende datatap hindre deg i å investere i hyperkonvergerte løsninger? Nei –  vi i Purity mener absolutt at hyperkonvergens er en strålende løsning for mange bedrifter. Enten det er som erstatning til dagens infrastruktur eller i kombinasjon med eksisterende løsning, er det en spennende og fremtidsrettet teknologi.

Vi anbefaler imidlertid å ta en ekstra backup-kopi av den hyperkonvergerte løsningen, som legges «ut av huset» og over til annet medium. Her kan man skille mellom hva som er kritiske og ikke-kritiske data for å redusere kostnader.

Grunnen til dette er at man ved å legge en ekstern kopi på et alternativt lagringsmedium etterlever 3-2-1 regelen for backup: Alltid 3 kopier på 2 lokasjoner, hvorav 1 lokasjon er remote. Med 3-2-1 regelen kan du stort sett leve i trygg forvissing om at du har backet opp dataene dine på en tilfredsstillende måte.

Purity har løsninger for både backup og disaster recovery as a service og vi kan levere komplette løsninger med hyperkonvergens lokalt, og backup til sky. Datasentrene våre er lokalisert i Norge, og er forberedt på GDPR kravene som inntreffer i Mai 2018.

 

Reklamer


Legg igjen en kommentar

Shadowcloud – Hva er det og hvordan skjer det?

Hva er shadowcloud?

Har du betenkeligheter med å legge din bedrifts data i skyen? Har din bedrift kanskje tatt et bevisst valg om at deres data ikke skal håndteres eksternt, for å beholde full kontroll selv?

Så mange som 90% av bedrifter har per i dag tatt et bevisst valg om å benytte en form for skytjeneste. Tall fra Storbritannia viser at web hosting, CRM systemer, og ikke minst backup og Disaster Recovery var de mest populære skytjenestene som bedrifter benyttet seg av.

Det viser seg imidlertid at virksomheter som ikke ønsker å bruke skytjenester, allikevel ender opp med deler av sin informasjon lagret i skyen via fenomenet som kalles shadowcloud.

Shadow cloud eller shadow IT er en betegnelse på IT prosjekter som håndteres utenfor bedriftens IT avdeling, eller uten at at IT avdelingen er klar over hendelsene. Selv det mest rutinerte IT avdelingen kan vanskelig ha kontroll på hva de ansatte gjør til enhver tid.

Shadowcloud oppstår vanligvis ikke på grunn av hackere eller ondsinnede angrep på bedriften din. Det er bedriftens ansatte som skaper skyen, ofte uten å tenke over hva de gjør.

Hvordan skjer det?

Vi er i dag omgitt av et utall av teknologiske hjelpemidler som alle kan kobles mot en skytjeneste. Dette gjelder for eksempel din epost, dokumenter, filer, musikk, datamaskiner, nettbrett, programvare eller mobiltelefonen.

Teknologien for skytjenester har blitt så tilgjengelig, så enkel, og av så høy kvalitet at det nå nesten er vanskelig å unngå å sende data til skyen. Flere av oss har sikkert opplevd å sende sine data til en skytjeneste selv om det var utilsiktet.

Har du for eksempel opplevd at bilder fra telefonen dukker opp på din jobb pc uten at du vet når eller hvordan dette skjedde? Lading av mobil via jobb-pc, og klikke bort en dialogboks på mobilskjermen er alt som skal til. Eller har du klikket på sky-knappen som har dukket opp i hurtigmenyen til PDF dokumenter? Gjett hvor destinasjonen for dokumentet ditt er da?

De fleste av oss har en privat mailkonto fra en av de store tilbyderne, for eksempel en Google. Åpner du et jobbdokument her, og lagrer det, så ligger det lagret i Google Drive sin skytjeneste. Kjøper du en Apple Iphone må opprette icloud konto for å bruke telefonen. Alle bildene dine kopieres automatisk til skyen, forutsatt at den ikke er full. Tar du da et bilde av et jobbdokument, ligger det både på telefonen din, og hos Apple.

multimedia

 

Hvem skaper shadowclouden?

Det viser seg at to grupper av ansatte er utpeker seg spesielt ved å legge data i uautoriserte nettskyer. Den ene gruppen er de ivrigste og mest motiverte arbeidstakerne. Denne gruppen jobber ofte utenfor kontoret, og utenom vanlige arbeidstider. De har ofte ikke tålmodighet til å vente tilkoblingsproblemer til bedriftens systemer, og da ender gjerne arbeidsgiverens informasjon i en ekstern sky.

Den andre gruppen er paradoksalt nok ansatte i IT avdelingen, eller andre ansatte med gode IT kunnskaper. Denne gruppen er så teknologisk oppdaterte at de vet om eller har laget seg alternative kontoer for skylagring. De er raske til å ta i bruk ny teknologi, og på denne måten blir de synderne.

Shadowcloud er et fenomen som øker i størrelse. En undersøkelse for McAfee viste at 80% av respondentene (IT ansatte og IT ledere) rapporterte at de hadde benyttet seg av skylagringstjenester som ikke var godkjent av IT avdelingen

Er shadowcloud bra eller dårlig?

Det sier seg selv at utstrakt bruk av shadowcloud utgjør en sikkerhetsrisiko for bedriften. For det første er det veldig vanskelig å identifisere omfanget av data på avveie, samt hvilke informasjon som ligger lagret i fremmede skyer. Konsekvenser av lagring ukjente skytjenester kan være datatap, at konfidensielle data håndteres i strid med lover og regler, og tap av forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter for bedrifter. Med strengere regler for håndtering av persondata i EU, kan bøter for brudd på datasikkerhet bli opptil 4% av en bedrifts bruttoomsetning.

Det er et problem for IT avdelingen når de mister kontroll å dataene sine, ettersom bruken av shadowcloud skjer under radaren. Shadowcloud er allikevel ikke uten fordeler. Når teknologien for skylagring er tilgjengelig, enkel og billig bidrar det til å løse problemer for IT avdelingen. Ansatte blir mer uavhengig av hjelp fra avdelingen, men løser sine egne problemer med å benytte seg av tilgjengelig tjenester. Den tilgjengelige, enkle og rimelige muligheten til å lagre data gjør også at mange ansatte blir mer effektive i sitt arbeid, ettersom de sjeldnere stoppes av kapasitetsbegrensninger.

up-arrow

 

 

Hvilke tiltak mot shadowcloud bør IT avdelingen gjøre?

Selv om shadowcloud kan lette presset på IT avdelingen med både supporthenvendelser og mindre administrasjon av teknisk infrastruktur, er det viktig å huske at de fortsatt er ansvarlige for sikkerheten til sin bedrifts informasjon, samt compliance i forhold til lover og regler for datahåndtering.

Det er viktige å huske på at virksomheten selv i første forsvarslinje i forhold til datasikkerhet. De bør ha en klar policy på hvilke skytjenester de skal bruke, og sørge for at denne leverandøren tilfredsstiller alle krav datasikkerhet. IT avdelingen bør også bygge en intern sikkerhetskultur som bevisstgjør de ansatte på hvor de lagrer dataene sine.

Om valg av skyleverandør og sikkerhet

Når din bedrift skal velge en skyleverandør er det svært mange betraktninger som skal tas. Noen viktige punkter å tenke på i forhold til informasjonssikkerheten er:

 • Hvor lagres dataene dine fysisk? Blir de lagret i Norge eller i utlandet? Dette har konsekvenser for om det er Norske eller utenlandske lover som gjelder for utlevering av konfidensielle data.
 • Nasjonaliteten til selskapet som håndterer dataene dine. Hva slags lover må skyleverandøren etterfølge? Amerikanske, Europeiske eller Norske regler? Etter den nye Europeiske personvernlovgivningen inntrer i 2018 stilles vil det stilles strengere krav til håndtering av personopplysninger for Norske bedrifter. En potensiell skyleverandør må kunne vise til compliance i forhold til disse kravene.
 • I hvilken grad kan leverandøren vise til rutiner og kultur for informasjonssikkerhet? Hva slags prosesser har de på plass for å ivareta din bedrifts data? Er de sertifiserte på informasjonssikkerhet, eksempelvis ved en ISO 27001 sertifisering?

I noen tilfeller kan det å velge en skyleverandør faktisk være bedre og enklere å forholde seg til enn mindre gode sikkerhetsløsninger i ens egen virksomhet. Dette er fordi profesjonelle skyleverandører er avhengig av compliance i forhold til regelverk for å være en seriøst aktør i markedet.

Mange norske virksomheter vil kunne øke sikkerheten ved å gå i skyen. Du vil få profesjonell bistand til å beskytte din informasjon, og profesjonell bistand til å beskytte dine systemer. I allefall for de dataene du faktisk vet hvor befinner seg.

Grafikk er designet av Freepik.com

 

 


1 kommentar

Safe Harbour avtalen er ugyldig. Hva betyr dette for norske bedrifter?

Den 6.oktober 2015 avgjorde EU domstolen at Safe Harbour avtalen mellom EU og USA er ugyldig, og norske medier var tidlig ute med å informere leserne om at overføring av personopplysninger til USA nå er ulovlig. Anbefalingen er nå at norske bedrifter ikke lenger bør sende sine data til USA.

Advokat Vebjørn Søndersrød i advokatfirmaet Ræder beskrev problemstillingen på en meget klar måte i sin redegjørelse av saken. Han skriver følgende:

«EU-domstolen bestemte tidligere denne uken til at Safe Harbor-avtalen mellom EU og USA er ugyldig fordi amerikansk lovgivning tillater amerikanske myndigheter å masseovervåke europeiske personopplysninger som overføres til USA, uten begrensninger, slik at fundamentale rettigheter til privatliv risikerer å bli krenket.

Samtidig utgjør nettopp den nå ugyldige Safe Harbor avtalen det rettslige grunnlaget som tidligere lovliggjorde norske bedrifters overføring av personopplysninger til databehandlere i USA. Norske bedrifter må nå i første omgang enten terminere samarbeidet med amerikanske aktører, eller inngå nye og vesentlig mer omfattende databehandleravtaler med disse. Situasjonen berører mange norske bedrifter, herunder dem som bruker skytjenester eller dem som får behandlet kundedata i USA eller som bruker amerikanske aktører til å sende elektronisk markedsføring. Publisering av personopplysninger på sosiale medier påvirkes også i stor grad ved at mange slike tjenester er amerikanske.

Personopplysninger kan ikke lovlig overføres til land utenfor EU/EØS dersom det ikke foreligger tilstrekkelige garantier for at individets rett til personvern er ivaretatt. Slike garantier kan være nasjonal lovgivning, avtaler, eller konserninterne bindende regelverk.

Samtidig overfører bedrifter, herunder norske bedrifter, personopplysninger til land utenfor EU i voksende grad. For eksempel overføres det personopplysninger ved bruk av skytjenester, og ofte er skytjenestene organisert slik at opplysningene lagres i mange land, herunder i USA. Videre er det vanlig at bedrifter bruker databehandlere som for eksempel administrerer kundeopplysninger og sender ut adressert elektronisk markedsføring på vegne av bedriften. Ofte vil kundedata i slike situasjoner behandles i USA. Det er dessuten vanlig at europeiske databehandlere som selger tjenester til europeiske bedrifter, bruker underleverandører. Det er ikke uvanlig at en slik underleverandør befinner seg i USA.

Frem til denne uken har Safe Harbor-avtalen mellom EU og USA utgjort et lovlig grunnlag for overføringer av personopplysninger til amerikanske foretak tilsluttet denne ordningen, og overføring har kunnet skje basert på en enkel databehandleravtale.

Dette er det slutt på nå.

EU-domstolen har i sak C-362/14 kjent EU-kommisjonens beslutning om at Safe Harbor-avtalen utgjør et lovlig overføringsgrunnlag, ugyldig. Dette fordi USAs lovgivning tillater amerikanske myndigheter å masseovervåke personopplysninger som overføres og lagres i landet, uten begrensninger og uten at personene opplysningene gjelder, har adgang til effektive beskyttelsestiltak mot personvernkrenkelser gjennom amerikanske domstoler.

Konsekvensen av dette er at USA fra og med denne uken har status som et tredjeland med et utilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger.

Norske bedrifter som bruker skytjenester der personopplysninger lagres eller behandles i USA, og norske bedrifter som bruker databehandlere eller underdatabehandlere som behandler personopplysninger på deres vegne i USA, må nå gå igjennom sine avtaler og identifisere hvorvidt data behandles i USA, samt hvilke aktører i USA som behandler data.

Deretter må bedriften avklare hvilke behandlinger i USA som har grunnlag i Safe Harbor-avtalen. Bedriften bør deretter enten terminere behandlingen og få alle personopplysninger tilbakelevert (fordi behandling i USA med grunnlag i Safe Harbor er ulovlig), eller skaffe seg et nytt og lovlig grunnlag for behandlingen.

Slikt lovlig grunnlag vil per i dag være EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland med utilstrekkelig beskyttelsesnivå. Disse relativt omfattende avtalene må i tilfellet inngås direkte mellom den norske bedriften og den databehandler som behandler opplysninger i USA. Alternativt kan bedriftens eventuelle europeiske databehandler, få fullmakt til å inngå EUs standardavtale på vegne av bedriften.

Bruk av EUs standardavtaler krever ikke forhåndssamtykke fra Datatilsynet, men det foreligger plikt til å informere Datatilsynet om inngåelsen.» Sitat slutt.

Norsk_USA_Lov

Konsekvenser av dommen

Det finnes altså fortsatt muligheter for norske bedrifter til å inngå avtaler som lovliggjør overførsel av personopplysninger til USA. Dette vil allikevel kreve en ekstraordinær innsats fra bedriften.

Ved inngåelsen av nye avtaler beveger mange bedrifter seg inn i et nytt og ukjent juridisk farvann, ettersom man tidligere har kunnet stole på at Safe Harbour ligger til grunn. For store multinasjonale selskaper vil nye standardavtaler basert på EU regulativ sikkert være en god løsning, men hvordan vil løsningen påvirke mindre bedrifter?

 • Vil etableringen av nye avtaler tære vesentlig på bedriftens ressurser, målt i både tid og penger?
 • Hvor lenge kan man stole på at den nye avtalen man inngår er gyldig, gitt at de internasjonale lovene som regulerer temaet er i preget av store endringer?
 • Hvordan går man frem dersom avtalen brytes og man må ta rettslige skritt for å håndheve en internasjonal avtale, og hva vil dette koste bedriften?
 • Hva med ukjente faktorer? Hvilke uforutsette problemer kan oppstå grunnet manglende innsikt i internasjonal rett, og hvilke konsekvenser kan det ha for din bedrift?

Spørsmålene som oppstår i farvannet av lovendringen er mange. Ønsker man virkelig å være beredt til møte dem, når man ikke må?

Det er et faktum at hele problematikken rundt Safe Harbour avtalen kan unngås ganske enkelt ved å forsikre deg om at din bedrift ikke sender persondata eller andre sensitive data ut av Norge.

Dersom du har outsourcet databehandling til skyen, bør du forsikre deg om at din leverandør ikke sender din bedrifts data til utlandet. Har du ikke valgt skyleverandør bør du velge en som tilfredsstiller følgende krav:

 • Leverandøren må være et norskeid selskap – ikke et utenlandsk datterselskap etablert i Norge.
 • Leverandøren må lagre alle kundedata på norsk jord.

Gjør du dette kan du være sikker på at alle dine data er beskyttet av norsk lov. Det vil si at ingen tredjepart kan kreve innsikt i dine data, med mindre norsk lov tillater det. Krav til nye internasjonale avtaler, eller innsyn fra andre nasjoner vil ikke være problemstillinger for din bedrift dersom du tar forhåndsreglene overfor.

Purity er et norskeid selskap, som lagrer alle data i Norge. Vi har to siter i Norge, hvorav ett er vårt eget datasenter, og det andre er en sekundær lokasjon i Kristiansand. Vi har med andre ord kompetansen og muligheten til å ivareta og beskytte dine data med bakgrunn i norsk lov.

Ønsker du å vite mer om hva Purity kan tilby, så ta gjerne kontakt med oss.

Redergjørelsen om Safe Harbour avtalen er gjengitt i sin helhet etter samtykke fra Advokat Vebjørn Søndersrød, og kan leses her


Legg igjen en kommentar

Vet du hva Cloudbursting er?

Vet du hva Cloudbursting er? Cloudbursting er muligheten til å fritt å flytte data mellom internt datasenter og ekstern til cloud etter behov. Med andre ord er cloudbursting muligheten til å umiddelbart flytte data mellom dine systemer til en ekstern cloud når du går tom for plass i ditt interne datasenter. Dine interne lagringsressurser er typisk din private sky, og den eksterne skyen er ofte en «offentlig» sky hvor din organisasjon blir fakturert etter forbruk.

Når ditt system er satt opp på en slik måte at du fritt kan flytte data mellom internt system og ekstern cloud, slik at du kan benytte cloudbursting – da er ditt systemoppsett i praksis en hybrid-skyløsning.

Hybrid-clouds kan levere mer funksjonalitet enn bare cloudbursting, blant annet vil en hybridløsning i tillegg kunne balansere belastningen. Selv om Hybrid Cloud er et veldig fleksibelt konsept med mange fordeler, så er det også mange punkter som skal vurderes med en slik løsning, blant annet sikkerhet, ytelse, og at enterprise løsninger er på plass.

Purity og andre selskaper tilbyr løsninger som gir mulighet til å benytte cloud bursting. Hvis et selskap har et VMWare basert internt datasenter, gir cloudswitch admin muligheten til å sømløst flytte valgt datamengde til en offentlig sky. De gjør dette ved sin «cloud isolation technology» som går ut på at IP OG MAC adressene til en offentlig sky gjenkjennes av det interne nettverket som en del av eget nettverk.

Denne teknologien gjør at applikasjoner kan kjøres som vanlig når data flyttes til en ekstern sky, og data kan tilsvarende flyttes fra en ekstern sky tilbake til det interne datasenteret når admin måtte ønske det.

Hybridløsninger er unektelig fleksible, ettersom du kan kombinere eget eksisterende utstyr med en skyløsning, og «burste» ut data i skyen etter behov. Dette er mulig å sette opp uten å ha behov for å gjennomgå langvarige sourcingprosesser, og sette seg inn i ny teknologi for å øke plassen – du kan fritt flytte data og spare tid og store kostnader.

Dine data i skyen

Dersom du håndterer sensitive data som det ikke er lov å flytte over landegrensene, eller som du ikke vil at skal falle inn under et annet lands lover, skal du være obs på at det kan by på problemer å flytte dataene til en offentlig sky. Da gjelder det å velge en sky-leverandør som kan garantere at dataene dine ikke flyttes til utlandet, og at de derfor ikke omfattes av andre lands regler.

Purity kan tilby rådgivning og design av hybrid og sky-løsninger på flere nivåer, fra hjelp til å sette opp lokale løsninger i ditt eget datasenter, til ulike hybridløsninger eller fulle skyløsninger hvor dataene lagres av Purity i Norge. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer, eller ønsker å prøve cloudbursting i praksis.

Denne artikkelen er basert på et blogginnlegg fra Trend Micro om temaet cloudbursting.


Legg igjen en kommentar

Backup i skyen på 1-2-3 [Klipp fra Paranoia]

Sist uke var vi på IT-sikkerhetsarrangementet Paranoia 2015. Her presenterte vi våre backup og recovery tjenester, både i form av demo på stand og i miniforedraget «Backup i skyen på 1-2-3». Salgssjefen vår, Kjell Rune Øyrås, fikk utfordringen med å formidle vår Backup as a Service (BaaS)-tjeneste i løpet av kun 8 minutter! Her er et klipp fra foredraget:

Suksess med kombinasjonen BaaS & DRaaS

BaaS-løsningen vår innebærer både lokal backup hos kunden og replikering til Puritys datasenter. Dette fordi restore i de fleste tilfeller gjøres raskest lokalt, og for å sikre at dataene finnes på to lokasjoner.

Disaster Recovery tjenester blir mer etterspurt blant våre kunder. Her tilbyr Purity to varianter:

– Restore fra backup (kan være tidkrevende)

– Close sync replikering (av virtuelle miljøer). Dette er den raskeste varianten, som ligger 6-8 sekunder bak realtid.

Våre kunder velger often en kombinasjon, med Backup as a Service på hele miljøet, og Disaster Recovery as a Service på et utvalg av det virituelle miljøet (les mer om skjulte muligheter i Backup-skyen her). Med en slik løsning opplever kunden ofte at datarom nr 2 blir overflødig, noe som innebærer et vesentlig rimeligere alternativ enn å bygge opp sin egen DR-site (her har du flere gode grunner til å legge Disaster Recovery til skyen).

«Er det én ting du skal ha, så er det kontroll over hvor du har dataene»

Puritys datasenter ligger i Norge, vi har et i Oslo og et i Kristiansand, i tilegg til at i har knyttet til oss samarbeidspartnere med norske datasentre som også kan benyttes. Alle dataene lagres i Norge og du vil til en hver tid vite akkurat hvor de er (les om hvorfor dette er viktig å velge en norsk leverandør).

BaaS-demo?

Kunne du tenke deg en mer omfattende presentasjon av Backup as a Service? Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon og demo!

Innlegg av Marianne Granum, markedskoordinator i Purity IT.


Legg igjen en kommentar

Er du klar for World Backup Day?

World Backup Day - Purity IT - Puritybloggen banner 3
Backup er viktig – så viktig at det fortjener en egen dag! Og det har den altså fått, de siste årene har World Backup Day gått av stabelen 31.mars. Datoen er neppe tilfeldig. Satt til dagen før 1.april er budskapet soleklart: Ikke bli sittende igjen som en aprilsnarr, sikre dataene dine i dag!

Her er et par ting du kan gjøre i forberedelse til World Backup Day:

 Hva kan du om backup? Test kunnskapene dine i Puritys Påskenøtter!

SIO_BackupDay20151

Slik ser sjekklista til Greg Schulz ut i forkant av World Backup Day (bilde fra sys-con.com)

Ledelsen har ansvaret for backup

Er du leder bør du i tillegg merke deg at du som bedriftsledere (eller styremedlem) kan risikere å stilles personlig ansvarlig for bedriftens datatap. Hvorfor ikke sette av litt ekstra tid i forkant av World Backup Day for vurdere selskapets backupstategi og rutiner? Hva fungerer, og hva må gjøres bedre? Gode råd på veien finner du her: Leder? Slik sikrer du bedriftens data.

Og husk, backup er kontinuerlig arbeid

Til slutt, la World Backup Day fungere som en påminnelse på hvor viktig det er med gode backup-løsninger og rutiner, men ikke glem at backup krever kontinuerlig fokus og arbeid året rundt.

Ønsker du å kvitte deg med backup-utfordringene? Da BaaS (Backup as a Service) fra Purity kan være svaret for deg! Fyll ut skjemaet under for en uforpliktende demo:

 

Innlegg av Marianne Granum, markedskoordinator i Purity IT


Legg igjen en kommentar

Lars sitt hjørne: Utnytt mulighetene rundt dine skytjenester

Lars sitt hjørne - Datalagring, Backup, skytjenester, BaaS, Cloud, FlashFlere skytjenesteleverandører har tilbydt enkelttjenester innen backup og lagring en stund nå. Noen av disse har også lagt til en del tilleggstjenester, der helheten kan gi stor nytte til kundene. Et godt eksempel på dette er BaaS samme med STaaS og DRaaS, der kombinasjonen ender opp som en rimeligere og bedre tjeneste enn de enkelte hver for seg.

Behovet

Alle bedrifter har behov for backup, og dermed også med backup-tjenester om dette samsvarer med bedriftens strategi. De fleste mellomstore og store bedrifter ønsker å sikre sine data i to «datarom» for å lage DR- og høytilgjenglige (HA) løsninger. Kostnadene ved å bygge slike løsninger er enorme, spesielt med tanke på at de fleste bygges for situasjoner som forhåpentligvis aldri inntreffer.

Erfaringsmessig har ikke brorparten av bedriftene kompetanse til å bygge løsninger som er gode nok for en virkelig DR-situasjon. Derfor ender man fort opp med å bruke mye penger på falsk trygghet.

Tilbyderne

En spesialisert tjenesteleverandør derimot, vil ha spisskompetanse og stor erfaring med både å bygge og bistå i DR-situasjoner. Man skal imidlertid være klar over at dagens sterkt voksende tjenestemarked, inneholder veldig mange generalister uten denne spesialiseringen som også kan være med på å skape en falsk trygghet. Det er derfor viktig at man gjør grundige undersøkelser før man velger tjenesteleveradør.

Unngå fallgruvene, les: Ikke gå i Skyfella: Dette må du vite før du velger skyløsning

Tjenestene

De aller fleste vil ha stor nytte av en backup-tjeneste, og man kan bygge den sammen med lagring og DR-tjenester fra samme leverandør for å få en helhetlig løsning for datalagring og datasikring.

Purity tilbyr bl.a. en kombinasjon av disse tre skytjenestene:

 • DRaaS ( Disaster Recovery as a Service)
 • BaaS (Backup as a Service)
 • STaaS (Storage as a Service)

Konkrete synergier

En forutsetning for å skape synergier mellom backup, lagring og DR, er at man velger en tjenesteleverandør som tilbyr bredt spekter av tjenester som lar seg kombinere, og at tjenesteleverandøren har tatt høyde for og planlagt for synergien når tjenesten(e) er designet og implementert hos kunden.

Om vi tenker oss at alle data er sikret hos tjenesteleverandøren på riktig måte, kan tjenesteleverandøren kjøre restore på alle data til et delt og sentralisert datasenter ved behov for DR. En DR basert på restore er en lang prosess som kan ta timer og dager, men om man kombinerer dette med en DR-tjeneste som kontinuerlig replikerer de mest forretningskritiske tjenestene vil DR-tiden reduseres dramatisk. En god DR tjeneste som kontinuerlig replikerer de forretningskritiske tjenestene vil i 95% av tilfellene kunne erstatte et sekundært datasenter.

Om man kombinerer BaaS og DRaaS med en STaaS-løsning, gir dette ytterligere synergier som kan erstatte et sekundært data senter for de siste 5% av bedriftene. Om man velger STaaS kan tjenesteleverandøren tilby plass i et lokalt synkronspeilet system. Utover dette kan BaaS og DRaaS tjenester integreres for å utnytte snapshot-funksjonalitet for å redusere RTO (Recovery Time Object) og øke antall RPO (Recovery Point Object), noe som høyner kvalitet på tjenesten og går langt utover HA- og DR-tjenesten de fleste bedrifter innehar i dag.

Besparelser

Kostnadsbesparelser et eget tema når det kommer til tjenester. Utgifter og inntjeninger ved kjøp av tjenester er ikke alltid enkelt å regne ut, men klarer bedriften å eliminere behovet for et sekundært datarom vil det være store besparelser, og åpenbare forbedringer får man med på kjøpet.

Så hvorfor er det lønnsomt med sentrale tjenester? Den største kostnadseffekten kommer fra at tjenesteleverandøren benytter samme datasenter, utstyr og driftspersonell mot flere kunder, noe som reduserer kostnadene for den enkelte dramatisk. Videre vil alle kunder som velger en spesialisert tjenesteleverandør få med en kompetanseheving på backup, DR og lagringsrelaterte tjenester som ikke er mulig å bygge i bedriften.

Utover tekniske og merkantile effektene, vil man ved en eventuell DR få den største effekten ved at man har noen av landets beste spesialister ved sin sine når bedriftens tjenester og data skal gjenopprettes.

Lyst til å lære mere?

Vil du lære mer om hvordan du får maks ut av skytjenester? Meld deg på PurityHøst og få med deg Puritys foredrag «Skjulte Muligheter i Skyen» og demonstrasjoner av noen av løsningene vi tilbyr.

Innlegg av Lars Olav Habberstad, daglig leder og teknisk ansvarlig i Purity IT. Illustrasjon av Simon Kirk.