PurityBloggen

Datalagring, Backup, DR- & Skytjenester


Legg igjen en kommentar

Bør du velge Backup eller Disaster Recovery for å sikre deg mot Ransomware?

Wanna Cry? 

I midten av mai rammet Wanna Cry viruset bedrifter verden over, i det største Ransomware angrepet verden har opplevd. Mediedekningen var massiv, og rapporterte om 300 000 infiserte maskiner i 150 land. Viruset lammet, fabrikker, sykehus, offentlige etater og kollektivtransport verden rundt.

I ukene etter har det naturlig nok også vært stor fokus på hvordan man bør beskytte seg mot Ransomware. Det finnes knapt et offentlig webside med fokus på cybersikkerhet som ikke nevner backup eller sikkerhetskopiering av data som en av de kritisk viktige faktorene for å beskytte egne systemer mot konsekvensen av en angrep. Fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i Norge til National Cyber Security Agency i Storbritannia. Alle offisielle kilder er enstemmige: Blir du angrepet, så du kunne gjenopprette dine egne data.

En annen fellesnevner er at de fleste offentlige organisasjoner fraråder å betale løsepenger ved angrep. For det første er det ikke sikkert at du får tilbake kontrollen over dine egen data, og for det andre kan dataene dine være skadet.

Lynrask utvikling av malware

Tar man i betraktning den raske utviklingen innen ransomware/løsepengevirus så bør enhver bedrift ruste seg opp til å håndtere ett potensielt angrep. WannaCry angrepet er den mest omfattende som noen gang er registrert, og virusene blir bare hissigere og mer komplekse. Den første generasjonen av løsepengevirus nøyde seg med å stenge tilgangen til datamaskinen. Neste generasjon gikk et skritt lenger, og krypterte dataene dine, etter man typisk var blitt infisert ved klikke på en lenke i en epost. I 2017 så vi med Wanna Cry for første gang en kombinasjon av kryptovirus og dataorm, som spredde seg uten å være avhengig av at mottakeren klikket på en link. Det synes klart at forekomsten av dataangrep ikke kommer til å synke. Men hvilken funksjonalitet kjennetegner neste virusbølge? Det kan vi umulig vite –  det vi derimot vet med sikkerhet, er at sikkerhetskopiering av egne data er en nødvendighet.

Backup eller Disaster Recovery – Hva er forskjellen, og hva bør jeg velge for å beskytte mitt miljø mot Ransomware?

Med en Backup as a Service løsning fra Purity er tradisjonell løsning å ha ett lokalt backup sett av miljøet i ditt eget datasenter, samt ekstra kopi sett i vår ISO sertifiserte datasenter i Norge. Dette vil si at dersom du blir infisert, kan du kopiere dataene dine tilbake enten fra den lokale backupkopien, eller fra kopien i skyen. Dermed kan du gjenopprette hele IT miljøet ditt i uskadet form

Så hvis man har backup, trenger man i det hele tatt Disaster Recovery? Når man skal velge mellom Backup og Disaster Recovery er tid et sentralt aspekt. Å gjenopprette alle dataene til bedriften din vil kreve nettopp dette – tid. Gjenoppretting av et helt datasenter kan ta alt fra til timer til dager, avhengig av ulike faktorer, for eksempel hvor stor datamengde du har og kompleksiteten på ditt IT miljø.

Kritiske og ikke-kritiske data 

I virkeligheten er det ofte slik at noen data og applikasjoner er drifts-kritiske – man har simpelthen ikke tid til å vente lenge på at de skal gjenopprettes. Gode eksempler på dette er fra finanssektoren. Hvis datasystemene går ned, tapes millioner av transaksjoner, og nyheten om nedetid treffer nettavisene umiddelbart. Nedetiden kan lamme handel i fysiske butikker og e-handel, slik at butikkene taper millioner av kroner. Sykehus er et annet godt eksempel. Tap av pasientdata og nedetid på systemer kan fort stå om liv, og denne kritiske avhengigheten av data gjør dessverre at Ransomware angrep ofte rettes direkte mot helsesektoren. WannaCry lammet blant annet 16 helseinstitusjoner i Storbritannia.

Den aller beste løsningen for å sikre oppetid ved et løsepengeangrep er  å kombinere backup og disaster recovery. Du kan for eksempel kjøre full backup av miljøet IT ditt, kombinert med full DR. En full DR gjør at du kan gjennopprette hele IT miljøet ditt i løpet av minutter, uten å måtte vente på restore av backupkopien. Dette bør organisasjoner som er kritisk avhengig av dataene sine gjøre.

For andre bedrifter holder det kanskje å sikre de mest kritiske dataene sine via Disaster Recovery. Man skiller da mellom sine kritiske og ikke-kritiske data. De kritiske dataene sikres med en DR løsning med mulighet for umiddelbar gjenoppretting. De mindre kritiske datane kan sikres ved backup, ettersom de tåler lenger gjenopprettingstid.

Hvordan Disaster Recovery fungerer 

Med Disaster recovery fra Purity velger du ut de virtuelle maskinene du ønsker å beskytte slik at du i løpet av minutter kan rulle tilbake IT miljøet ditt til et tidspunkt før viruset inntraff. DR løsningen replikerer alle dataene dine kontinuerlig, med en historikk inntil 30 dager tilbake i tid. Blir du angrepet, skrur du ganske enkelt «tiden tilbake» i systemet, og fortsetter å jobbe som om ingenting har skjedd. Trenger du å hente ut enkeltfiler eller eldre data er backup riktig løsning å benytte.

Zerto DR bilde

Illustrasjonen viser hvordan systemet replikerer data fra ditt IT miljø med korte tidsintervaller, og inntil 30 dager tilbake i tid. Blir du angrepet vil du kunne gjenopprette data fra sekunder før angrepet inntraff. 

Vår erfaring er at de fleste trenger backup av hele driftsmiljøet, og at rundt 20-30% av data/applikasjonene er definert som kritiske, og bør sikres med disaster recovery løsning i tillegg til backup.

Zerto Backup bilde

En backupløsning replikerer dataene dine med lengre tidsintervaller, som gjør risikoen for å miste dataene du produserer mellom siste snapshot og angrepstidspunktet større.

Purity er eksperter på Backup og Disaster Recovery. Vi er ISO 27001 sertifiserte, noe som betyr at vi etterlever alle kvalitetsprosedyrer for informasjonssikkerhet. Vi lagrer alle kundedata i Norge, og ingen data blir overført mellom landegrenser. Vi tilbyr med andre ord høy sikkerhet, høy kompetanse og er konkurransedyktige på pris mot hvilken som helst aktør i markedet. Ta kontakt med oss for hjelp til å sikre dine data mot cyberangrep, eller andre uforutsette hendelser.

Reklamer


Legg igjen en kommentar

Hyperkonvergens: Løsningen på alle problemer, eller alle eggene i en kurv?

Hva menes med hyperkonvergens?

Hyperkonvergens er en teknologi hvor sentral infrastruktur i datarommet er samlet i ett system. I ett tradisjonelt datarom finner vi vanligvis servere, lagring, nettverk, virutalisering og backup. I tillegg kommer administrasjonen av de ulike systemene, som alle skal spille sammen for et velfungerende miljø..

I en hyperkonvergert løsning er server, lagring, nettverk og virtualisering integrert i ett system, med ett administrasjonsverktøy for alle elementene.

Fordeler med hyperkonvergente løsninger

Hyperkonvergerte løsninger kan gi mange fordeler. Hovedargumentet for å velge hyperkonvergens er forbedret effektivitet, ettersom man drifter datarommet fra ett helhetlig system fremfor mange separate komponenter i et IT miljø.  I tillegg kommer potensialet for reduserte kostnader. Ett enkelt innkjøp gir lavere innkjøps- og driftskostnader, samt muligheten til å kvitte seg med overflødige komponenter i datasenteret, med påfølgende besparelser på plass, strøm og kjøling.

Fleksibiliteten og enkelheten i en hyperkonvergert løsning gjør at denne i tillegg til å brukes som hovedløsning for datarommet også brukes som grunnlag for å bygge en egen enterprise skyløsning. Man kan starte i det små, for deretter å utvide til en større skyløsning i takt med kravene som stilles til IT miljøet.

Flere fordeler ved en hyperkonvergert løsning er:

 • Ett administrasjonsverktøy styrer alle komponentene i datarommet og forenkler drift
 • Fleksibilitet – systemet kan skaleres / bygges ut nærmest uendelig
 • Softwaredrevet system som er kompatibelt med de fleste store hardwareleverandører.
 • Mulighet for innebygget backup og disaster recovery

Finnes det ulemper ved Hyperkonvergens?

Hyperkonvergerte løsninger har vært tilgjengelig i markedet i noen år, men etterspørselen etter denne type løsningen har økt spesielt mye i løpet av det siste  siste året.

Det finnes flere årsaker til dette, blant annet at prisene har landet på et nivå som markedet er villig til å betale for teknologien. Mer funksjonalitet og bedre stabilitet enn tidligere, gjør også at hyperconvergerte løsninger går en lys fremtid i møte.

Konsolideringen av CPU, lagring, nettverk og backup/disaster recovery i ett og samme system er et kraftig argument for hyperkonvergens, spesielt siden det bidrar til åpenbare muligheter for kostnadsbesparelse. Løsningene kan settes opp som en redundant løsning på kun en lokasjon, eller som anbefalt løsning spredd over to lokasjoner for å minimere risiko for nedetid.

Potensielle ulemper

Med så mange fordeler er det vanskelig å tenke seg at det finnes ulemper ved å samle alt i et system. Systemet gir en forlokkende mulighet til å vinke farvel til dyre og komplekse backupløsnigner.

Setter man opp en hyperkonvergert løsning med speiling mellom flere lokasjoner og smart snapshotteknologi av hver lokasjon, er det liten tvil om at de fleste incidents som krever restore kan utføres raskt og effektivt på systemene. Noen av leverandørene går endatil å langt som å garantere at systemene ikke går ned,  eller at kunden kan miste data.

Er dette en reell, 100% sikker garanti? Svaret er naturlig nok nei. For det første er de færreste IT systemer 100% stabile, og feil som har en forsvinnende liten mulighet til at forekommer inntreffer faktisk oftere enn man skulle tro.

I tillegg kommer risiko for korrupsjon av data, firmware-oppgraderinger som ikke går som planlagt, eller sabotasje og hacking. Med tanke på at IT kriminaliteten er den kriminelle aktiviteten som vokser raskest på verdensbasis er det ingen liten sannsynlighet å rammes av dette. De fleste incidents i datarommet skyldes også menneskelige feil, noe man ikke får gardert seg mot uansett hvor godt system man har liggende i bunn. Listen over risikofaktorer som kan velte et hyperkonvergert system er lang, og selv om man kan ta steg for å minimalisere risiko, kan man aldri fjerne den helt.

Hva skjer så om man mister data på systemene? Resultatet kan bli at hele IT infrastruktur i datarommet går ned parallelt, og man mister samtidig hele backup historikken. Dette vil ramme de aller fleste bedrifter hardt økonomisk. Hva bidrar systemleverandørens garantier med i et slik scenario? Garantien vil gi kunden et «nytt system», men dette har naturlig nok minimal verdi ettersom den verken reduserer eller erstatter skadeomfanget etter datatapet.

Hyperkonvergert eggekurv

Anbefaling: Ta en ekstern backup av ditt hyperkonvergerte system for å etterleve 3-2-1 regelen for sikker backup

 

Anbefalinger

Bør risikoen for omfattende datatap hindre deg i å investere i hyperkonvergerte løsninger? Nei –  vi i Purity mener absolutt at hyperkonvergens er en strålende løsning for mange bedrifter. Enten det er som erstatning til dagens infrastruktur eller i kombinasjon med eksisterende løsning, er det en spennende og fremtidsrettet teknologi.

Vi anbefaler imidlertid å ta en ekstra backup-kopi av den hyperkonvergerte løsningen, som legges «ut av huset» og over til annet medium. Her kan man skille mellom hva som er kritiske og ikke-kritiske data for å redusere kostnader.

Grunnen til dette er at man ved å legge en ekstern kopi på et alternativt lagringsmedium etterlever 3-2-1 regelen for backup: Alltid 3 kopier på 2 lokasjoner, hvorav 1 lokasjon er remote. Med 3-2-1 regelen kan du stort sett leve i trygg forvissing om at du har backet opp dataene dine på en tilfredsstillende måte.

Purity har løsninger for både backup og disaster recovery as a service og vi kan levere komplette løsninger med hyperkonvergens lokalt, og backup til sky. Datasentrene våre er lokalisert i Norge, og er forberedt på GDPR kravene som inntreffer i Mai 2018.

 


Legg igjen en kommentar

Derfor må du backe opp Office365

Vet du hvordan dine data backes opp når du bruker office 365? Har du automatisk ubegrenset tilgang, lagring og full backup av mailsystemet ditt?

I en undersøkelse om skytjenester var 95% av respondentene overbevist om at skyleverandøren deres lett kunne gjenopprette alle deres data hvis de gikk tapt. Dette er imidlertid sjelden tilfelle.

Office365 data lagres kun i 30 dager

Slik Office365 er satt opp i dag, foreligger det faktisk ingen backup av dine data. Tjenesten støtter kun et snapshot av dataene dine i 30 dager tilbake i tid. Problemet er ikke at dataene ikke blir lagret, men at lagringsperioden er så kort.

Gjenoppretting av data kan bare gjøres i en midlertidig periode, og avhenger av hvilke retention policies tjenesten er satt opp med. Selv når man skal gjenopprette data innenfor 30-dagers perioden, har du ingen garantier for hvor raskt gjenopprettingen skjer. Når 30 dagers perioden er over har du ikke lenger noen garanti for at dataene dine kan gjenopprettes.

Kontroll over kritiske data 

Når du backer opp Office365 holder du selv kontroll over datene dine. Hvis ikke gjør du deg avhengig av en ekstern part, og samspillet med denne blir avgjørende for hvor fort du får tilgang til informasjon som ofte er kritisk for din bedrift.

Gjenopprettingstid er også et viktig aspekt. Når behovet for gjenoppretting melder seg, trenger man ofte tilgang til dataene sine raskt. Tar man ikke egen backup vil man risikerer å måtte sende inn en supporthenvendelse, og vente på svar fra en global organisasjon.

Det er en kjensgjerning at restore kan være en tidkrevende prosess. Dersom man i tillegg har behov for recovery av data fra et spesifikt tidspunkt, holder det ikke med backup. Til dette trenger man en disaster recovery løsning, som må settes opp uavhengig av Office365

Riskio for menneskelige feil

Office 365 er en effektiv samhandlingsplattfor der ansatte kan redigere det samme dokumentet samtidig. Dette gode samhandlingsmiljøet er utgjør samtidig en risiko fordi det gjør det svært lett for alle parter å feilaktig slette filer. Menneskelige feil er bakgrunnen for 64% av alle datatap, og dermed er sannsynligheten høy for at data kan forsvinne i et samhandlingssystem uten backup.

Compliance

Man er pliktig å lagre regnskapsdata i ti år. Hva gjør en dersom revisor eller myndigheter ber om dokumentasjon på data som kun har blitt sendt gjennom mailsystemet? Det er bedrifters ansvar å sørge for å etterleve kravene til datalagring som myndighetene setter.

Hacking

Om man tror det eller ei, så utgjør hacking /datainnbrudd mot bedrifter en reell og økende trussel. Tar man høyde for informasjonen som finnes i sine skydata, er det vel verdt å beskytte disse mot datainnbrudd, ved å sikkerhetskopiere dataene til en annen lokasjon. Dersom hackere får kontroll over bedriftens data er det vanlig å be om løsepenger for at de skal frigis, noe som er en uvelkommen kostnad. Samtidig bør man vurdere hvor med koster bedriften å være uten kritiske data i alt fra dager til uker.

backup-av-office365

La Purity backe opp dataene dine.

Svaret på all problematikken overfor er selvsagt å ta backup av dataene dine. Dette kan du for eksempel gjøre «from cloud to ground», altså å ta backup av Office 365 dataene dine direkte fra nettskyen, og til ditt eget eller et eksternt datasenter. Her kan dataene dine ligge så lenge du har behov for det, i tillegg til at de kan støttes av en disaster recovery løsning som gir deg muligheten til å gjenopprette data fra hvilken som helst point in time i løpet av minutter.

Purity tilbyr et høysikkerhets datasenter lokalisert i Norge, med speiling til sekundær lokasjon i Kristiansand. Vi er ISO27001 sertifisert, som tilsier at vi etterlever sertifiseringens krav til informasjonssikkerhet. Vi kan også være behjelpelig med å levere en backupløsning hvor all backup ligger i ditt eget datasenter.

Bruker du backup as a service fra Purity vil du få tilgang til vår unike skyportal som gir deg real-time oversikt over tilstanden i ditt backupmiljø. Du har med andre ord full kontroll over egne data, selv om Purity gjør  backupjobben for deg.

Trenger du backup av Office365, Sharepoint online, eller andre skytjenester, så ta kontakt med Purity. Vi er eksperter på backup, lagring og disaster recovery from ground to cloud. Snakk med oss, så finner vi en løsning for å sikre dine data.

 Flere fordeler ved å velge backup av Office365 fra Purity

 • 24/7 Support i Norge
 • Norske konsulenter bistår ved gjenoppretning av data
 • Ved gjennopprettelse beholder mailbrukeren mappestrukturen
 • Forsikring mot uforutsett datatap
 • Du får en Enterprise backup-løsning til lav pris

 


Legg igjen en kommentar

Fantom Ransomware – kryptovirus i ny drakt

Næringslivets Sikkerhetsråd melder om at Europol har registrert et nytt type løsepengevirus som kalles Fantom Ransomware. Dette er et løsepengevirus, i likhet med «vanlig» ransomware som krypterer filene til offeret, og krever løsepenger for å frigi dataene igjen.

Vanlige kryptovirus spres stort sett via epost. Offeret klikker på linker eller åpner vedlegg med malware, og dermed infiseres maskinen med viruset. Det er vanlig at eposter med kryptovirus etterligner kjente aktører og merkevarer slik at innholdet skal fremstå som trygt. Ett eksempel er at viruset ligger skjult i fiktive meldinger fra Posten, som sier at du må klikke på lenken for å få hente ut en pakke du har bestilt.

Fantom Ransomware skiller seg fra dette ved at den skjuler seg bak falske programvareoppdateringer. Offerets data infiseres ved at en falsk «Windows Update» melding på skjermen gir inntrykk av at en ny kritisk oppdatering blir installert. Selve filen heter Critical update. Det som i realiteten skjer er at alle brukerens filer blir kryptert.

phantomransomware-update

Skjermen viser også en prosent teller for å legitimere og forklare økt aktivitet på brukerens harddisk. Dette vinduet kan lukkes av brukeren, men kryptering fortsetter i bakgrunnen.

Når installasjonsprosessen er ferdig dukker løsepengekravet opp på skjermen. Offeret bes om å ta kontakt med oppgitt epost adresse, og betale for å motta dekrypteringsnøkkelen. Offeret advares samtidig mot å forsøke å dekryptere sine egne filer, med trussel om at dataene vil gå tapt for alltid hvis man prøver.

Foreløpig er det ingen kjent måte å dekryptere filene og det er uklart hvor de nettkriminelle kommer fra. E-postadressene som ofrene bes ta kontakt med kan spores til Russland og California. I tillegg er den engelske språkbruken svært dårlig, noe som kan tyde på at bakmennene ikke har engelsk som morsmål.

Hvordan beskytte seg?

 • Først og fremst gjelder det å ikke klikke på meldinger som popper opp på skjermen, slik at man unngår problemet. En ekte Windows oppdatering kan ses i kontrollpanelet på pcen, under Windows update. Sjekk dette før du godtar en forespørsel.
 • Har bedriften din en sikkerhetspolicy, så følg denne før du eventuelt klikker.
 • Jobber du i en mindre bedrift er det en god forhåndsregel å ta kontakt med IT for å forhøre seg om hvordan man skal opptre ved mistanke om virus.
 • IT avdelingens jobb er å sørge for at brannmurer er aktive at oppdateringer gjøres på infrastruktur for å trygge bedriftens miljø.
 • Viktigst av alt er jevnlig sikkerhetskopiering av bedriftens data, slik at man kan gjenopprette filene sine uten å måtte betale løsepengekrav.

Hvis uhellet allerede er ute, finnes det per i dag ingen kjent måte å dekryptere filene på. Det anbefales ikke å betale ut løsepenger, da man ikke har noen garanti for om man får filene sine tilbake like hele etter betaling.

Cyberspace er den moderne tids ville vesten. Det er vanskelig å håndheve lover ettersom kriminelle handlinger utføres over landegrenser med ukjente bakmenn det nesten er umulig å oppdage. Det er derfor svært lite sannsynlig at du vil få godtgjort eventuelle økonomiske tap etter å blitt utsatt for svindel.

Den beste løsningen for en bedrift som er rammet av løsepengevirus er å rulle ut backup av egne, ukorrumperte filer, slik at du unngår flere negative overraskelser fra gisseltakerens side.

Er du avhengig av kontinuerlig oppetid anbefales det å aktivere disaster recovery av miljøet ditt. Har du installer disaster recovery på forhånd, kan hele miljøet ditt gjenopprettes i løpet av minutter,  inntil sekunder før viruset traff nettverket eller maskinen din. En god DR løsning vil gjøre bedriften din langt mindre sårbar for virus og andre katastrofer på grunn av den korte gjenopprettingstiden.

Har du spørsmål relatert til backup, eller disaster recovery? Ta kontakt med Purity

 


Legg igjen en kommentar

Commvault vinner kåring for 6 år på rad

Commvault har for sjette år på rad blitt kåret til markedsleder innen Data Center og Recovery Software av Gartner. I kåringen plasserer Gartner ulike leverandører i en matrise basert på kategoriene: «Completeness of vision» og «Ability to execute», og Commvault danker ut all konkurranse i begge kategorier. Nærmest etter Commvault finner vi IBM og EMC, men Commvault viser allikevel en solid ledelse i forhold til sine konkurrenter.

Commvault Gartner 2016

Commvault tilbyr Gartners whitepaper om kåringen gratis på sine hjemmesider. Foruten å analysere markedets beste backup og DR software, gir rapporten innsikt i flere andre temaer, blant annet hvordan du forbereder deg til å legge dine data i skyen, og modernisering av Disaster Recovery.

Purity har høy kompetanse og bred erfaring på Commvault. Vi har designet tallrike skyløsninger basert på Commvault software, og løsningene våre er driftet av Commvault sertifiserte teknikere. Hør med Purity først hvis du trenger svar på hvordan du kan bruke Commvault til å forbedre ditt backup og DR miljø.


Legg igjen en kommentar

Purity får utmerkelse av Commvault

Purity er glade for å nylig ha fått utmerkelsen fra Commvault som den Norske partneren med høyest omsetning i  kalenderåret 2015. 

Kjell og JohnWeibyJohn Weiby fra Commvault og Salgssjef Kjell Rune Øyrås i Purity 

Commvault leverer blant annet softwareteknologi som flytter Backup og Disaster Recovery data til skyplattformer. De har 5 år på rad blitt kåret til markedsleder innen sitt felt i Gartners magic qaudrant. Hvorfor har Purity handlet så mye med Commvault at vi havnet på omsetningstoppen i Norge?

Grunnen er at vi ofte velger Commvault i designet av skyløsninger til våre kunder. Enhver løsning av Purity er skreddersydd, og vi er ikke knyttet til et noen spesifikk teknologi eller software. Allikevel er det ofte slik at vi valget faller på Commvault som softwareleverandør. Dette fordi vi fokuserer på sikker teknologi, og samtidig innfrir Commvaults teknologi ofte våre kunders behov ved å tilby både backup, arkivering, compliance og fil-lagring i ett og samme produkt.

Purity takker for utmerkelsen, og vi tar selvsagt sikte på å stikke av med seieren også i 2016.


Legg igjen en kommentar

ExaGrid satser på enterprise markedet – lanserer versjon 4.9

Exagrid lanserer ny enterprise software versjon som støtter global deduplisering og forbedret Oracle RMAN support.

Exagrid, den ledende leverandøren av diskbaserte bakcup storage systemer, annonserte den 18.august lanseringen av deres siste tilskudd til ExaGrids familie av backup storage: Software versjon 4.9.

Exagrids nylansering supporterer global data deduplisering på alle volum og alle systemer i et scale-out GRID. Lanseringen forsterker også støtten til Oracle RMAN kanaler, noe som gjør det mulig å ta backup av Oracle databaser opptil 800 TB, og til å skrive til flere NAS shares via flere enheter for forbedret backup performance og failover.

ExaGrids globale deduplisering sikrer at alle data blir deduplisert via alle NAS volum og appliances i et GRID. I tillegg vil den globale dedupliseringen i versjon 4.9 øke fleksibiliteten ved å muliggjøre omdirigering av backup jobber til hvilken som helst NAS volum eller systemer, samtidig som data dedupliseringen opprettholdes globalt gjennom GRIDen.

Exagrids unike landingssone og skalerbare arkitektur muliggjør raskere backup, som resulterer i kortere backup-vinduer, raskere restore, og VM boot hastigheter, som er inntil ti ganger raskere enn inline-dedupliserings enheter. I tillegg garanteres raske backup vinduer, selv ved ekspanderende data, grunnet den skalerbare arkitekturen.

Resultatet er en ny æra av disk basert backup storage, som gir best ytelse, skalerbarhet, og ikke minst en pris som er lavere – både up-front og over tid – sammenlignet med de andre store aktørene i bransjen.

Skalerbarhet og backupdata i udeduplisert form

«Exagrids nye globale deduplisering vil bidra til ytterligere fordeler i forhold til våre backup og recovery behov», uttaler Dave Lively, backup og recovery systemadministrator hos Grow Financial.

«Før vi byttet til Exagrid benyttet vi EMC Data Domain. Deres løsning gjorde en tilfredsstillende jobb når det kom til utførsel av basic backup, men systemet falt igjennom når det gjaldt restore. I nittini prosent av tiden har vi behov for å kjøre restore fra våre nyeste backup data, men med EMC Data Domain måtte lagrede data rekonstitueres, og recovery prosessen var lang og komplisert. Exagrids GRID arkitektur gir oss muligheten til å ekspandere systemet etter behov, ved å øke den skalerbare GRIDEN med nytt utstyr etter behov. Videre gir faktumet at Exagrid lagrer nyeste backupdata i udeduplisert form oss muligheten til raskere restore, fordi vi kan hente ut data umiddelbart fra applikasjonens landingssone».

Beveger seg inn i enterprise markedet.

Exagrids 4,9 release gir us muligheten til å serve enterprise-segmentet av markedet, ved å tilby neste generasjons løsninger, som har vesentlig større skalerbarhet opptil 800TB. Når kundedataene vokser, tilbyr Exagrid den eneste arkitekturen som garanterer et stabilt backupvindu, og den mest avanserte dedupliseringsteknologien som finnes på markedet. Denne teknologien har muligheten til å omdirigere en backupjobb mellom hvilke shares eller enheter man ønsker. «ExaGrids nyvinning skaper bølger i markedet, og fortsetter med å levere enestående innovasjon og support tjenester til vårt team», sier Hugo G Perez, Managing Director, United Data Technologies (UDT), en av Exagrids største strategiske channel partneres.

Ønsker du å vite mer om ExaGrids 4.9 versjon, så kontakt oss gjerne.