PurityBloggen

Datalagring, Backup, DR- & Skytjenester


Legg igjen en kommentar

Hyperkonvergens: Løsningen på alle problemer, eller alle eggene i en kurv?

Hva menes med hyperkonvergens?

Hyperkonvergens er en teknologi hvor sentral infrastruktur i datarommet er samlet i ett system. I ett tradisjonelt datarom finner vi vanligvis servere, lagring, nettverk, virutalisering og backup. I tillegg kommer administrasjonen av de ulike systemene, som alle skal spille sammen for et velfungerende miljø..

I en hyperkonvergert løsning er server, lagring, nettverk og virtualisering integrert i ett system, med ett administrasjonsverktøy for alle elementene.

Fordeler med hyperkonvergente løsninger

Hyperkonvergerte løsninger kan gi mange fordeler. Hovedargumentet for å velge hyperkonvergens er forbedret effektivitet, ettersom man drifter datarommet fra ett helhetlig system fremfor mange separate komponenter i et IT miljø.  I tillegg kommer potensialet for reduserte kostnader. Ett enkelt innkjøp gir lavere innkjøps- og driftskostnader, samt muligheten til å kvitte seg med overflødige komponenter i datasenteret, med påfølgende besparelser på plass, strøm og kjøling.

Fleksibiliteten og enkelheten i en hyperkonvergert løsning gjør at denne i tillegg til å brukes som hovedløsning for datarommet også brukes som grunnlag for å bygge en egen enterprise skyløsning. Man kan starte i det små, for deretter å utvide til en større skyløsning i takt med kravene som stilles til IT miljøet.

Flere fordeler ved en hyperkonvergert løsning er:

  • Ett administrasjonsverktøy styrer alle komponentene i datarommet og forenkler drift
  • Fleksibilitet – systemet kan skaleres / bygges ut nærmest uendelig
  • Softwaredrevet system som er kompatibelt med de fleste store hardwareleverandører.
  • Mulighet for innebygget backup og disaster recovery

Finnes det ulemper ved Hyperkonvergens?

Hyperkonvergerte løsninger har vært tilgjengelig i markedet i noen år, men etterspørselen etter denne type løsningen har økt spesielt mye i løpet av det siste  siste året.

Det finnes flere årsaker til dette, blant annet at prisene har landet på et nivå som markedet er villig til å betale for teknologien. Mer funksjonalitet og bedre stabilitet enn tidligere, gjør også at hyperconvergerte løsninger går en lys fremtid i møte.

Konsolideringen av CPU, lagring, nettverk og backup/disaster recovery i ett og samme system er et kraftig argument for hyperkonvergens, spesielt siden det bidrar til åpenbare muligheter for kostnadsbesparelse. Løsningene kan settes opp som en redundant løsning på kun en lokasjon, eller som anbefalt løsning spredd over to lokasjoner for å minimere risiko for nedetid.

Potensielle ulemper

Med så mange fordeler er det vanskelig å tenke seg at det finnes ulemper ved å samle alt i et system. Systemet gir en forlokkende mulighet til å vinke farvel til dyre og komplekse backupløsnigner.

Setter man opp en hyperkonvergert løsning med speiling mellom flere lokasjoner og smart snapshotteknologi av hver lokasjon, er det liten tvil om at de fleste incidents som krever restore kan utføres raskt og effektivt på systemene. Noen av leverandørene går endatil å langt som å garantere at systemene ikke går ned,  eller at kunden kan miste data.

Er dette en reell, 100% sikker garanti? Svaret er naturlig nok nei. For det første er de færreste IT systemer 100% stabile, og feil som har en forsvinnende liten mulighet til at forekommer inntreffer faktisk oftere enn man skulle tro.

I tillegg kommer risiko for korrupsjon av data, firmware-oppgraderinger som ikke går som planlagt, eller sabotasje og hacking. Med tanke på at IT kriminaliteten er den kriminelle aktiviteten som vokser raskest på verdensbasis er det ingen liten sannsynlighet å rammes av dette. De fleste incidents i datarommet skyldes også menneskelige feil, noe man ikke får gardert seg mot uansett hvor godt system man har liggende i bunn. Listen over risikofaktorer som kan velte et hyperkonvergert system er lang, og selv om man kan ta steg for å minimalisere risiko, kan man aldri fjerne den helt.

Hva skjer så om man mister data på systemene? Resultatet kan bli at hele IT infrastruktur i datarommet går ned parallelt, og man mister samtidig hele backup historikken. Dette vil ramme de aller fleste bedrifter hardt økonomisk. Hva bidrar systemleverandørens garantier med i et slik scenario? Garantien vil gi kunden et «nytt system», men dette har naturlig nok minimal verdi ettersom den verken reduserer eller erstatter skadeomfanget etter datatapet.

Hyperkonvergert eggekurv

Anbefaling: Ta en ekstern backup av ditt hyperkonvergerte system for å etterleve 3-2-1 regelen for sikker backup

 

Anbefalinger

Bør risikoen for omfattende datatap hindre deg i å investere i hyperkonvergerte løsninger? Nei –  vi i Purity mener absolutt at hyperkonvergens er en strålende løsning for mange bedrifter. Enten det er som erstatning til dagens infrastruktur eller i kombinasjon med eksisterende løsning, er det en spennende og fremtidsrettet teknologi.

Vi anbefaler imidlertid å ta en ekstra backup-kopi av den hyperkonvergerte løsningen, som legges «ut av huset» og over til annet medium. Her kan man skille mellom hva som er kritiske og ikke-kritiske data for å redusere kostnader.

Grunnen til dette er at man ved å legge en ekstern kopi på et alternativt lagringsmedium etterlever 3-2-1 regelen for backup: Alltid 3 kopier på 2 lokasjoner, hvorav 1 lokasjon er remote. Med 3-2-1 regelen kan du stort sett leve i trygg forvissing om at du har backet opp dataene dine på en tilfredsstillende måte.

Purity har løsninger for både backup og disaster recovery as a service og vi kan levere komplette løsninger med hyperkonvergens lokalt, og backup til sky. Datasentrene våre er lokalisert i Norge, og er forberedt på GDPR kravene som inntreffer i Mai 2018.

 

Reklamer


1 kommentar

Hvordan få kollegaene dine til å ta backup?

Backup ansattes pc

Jobber du i IT-avdelingen, er sjansene store for at du titt og ofte får henvendelser fra kollegaer som søker hjelp til å få tilbake viktige filer. Laptops og harddisker blir ødelagt, mistet eller stjålet rett som det er, og selv om bedriften du jobber i har utformet rutiner for backup, er backup av klientmaskiner ofte noe den enkelte først tenker på når uhellet er ute.

Hvordan får du dine kolleager til å ta backup av sine data? Her har du 5 tips på veien:

Spill på konsekvensene

Tenk «worst case» senarios og svartmal situasjonen – Still kritiske spørsmål:  Hva er det verste som skjer om pcen din blir ødelagt i dag? Har du tilstrekkelig backup av den viktige presentasjonen? Hva med rapportene fra i fjor?

Ta ansvar

Ta til ordet for å få på plass en klientbackup som er tilpasset dagens arbeidssituasjon. Det er ikke lenger slik at bedriftens holdning  kan være at enhver ansatt har ansvaret for å ta backup til felles filserver, eller at dersom data går tapt er det den enkeltes ansvar. Flere og flere bedrifter etterspør alternativ backup mer tilpasset dagens arbeidssituasjon.

Gjør det enkelt

Gjør det så enkelt som mulig for sluttbrukeren å ta backup av sine filer. Hvorfor ikke velge en løsning med automatisert backup, hvert 15 minutt, hver time,  eller når du bestemmer? Automatisert backup kjører i bakgrunn uten å påvirke ytelsen. Tenk også på brukervennlighet når backup-løsningen skal velges. At dine kollegaer kan administrere backup og gjenopprettelse selv, er en vinn-vinn situasjon, du sparer tid og sjansene for at systemet blir brukt av alle øker.

Behold kontrollen

Velg en løsning der du som IT-administrator sitter med kontrollen, og har muligheten til å utarbeide backup-regler og oppgradere løsningen etter kapasitetsbehov. Skal alle filene til de ansatte backes opp, eller er det noen filtyper som skal ekskluderes? Bilder, video og musikk fyller raskt opp backup-kapasiteten, men er kanskje ikke bedriftskritisk? Som administrator skal kunne eksludere filtyper. Som administrator skal du også ha kontroll over bruk, tilgjengelig kapasitet, oppgraderinger, kostnader m.m.

Sleng på ekstra fordeler

Tiden da jobben kun ble gjort på et kontor i tidsrommet 8 – 4 er forbi, nå  jobbes det når som helst og hvor som helst: På reise, hjemme, på hytta og i parken. Dette stiller nye krav til IT-systemene som brukes, og ikke minst til tilgangene til data. Med en moderne backup-løsning, kan sluttbrukerne enkelt gjenopprette filer selv.  Glemt Pc’en hjemme? Ikke noe problem, støtte for nettbrett og smart-telefoner er en selvfølge.

Klientbackup fra Purity

Purity Skybackup – svaret på backup-utfordringene!

Purity Skybackup er en kryptert backuptjeneste rettet mot klientmaskiner i bedriftmarkedet. Med tjenesten kan en bedrifts ansatte selv ta backup, kjøre gjenopprettelse og få tilgang til sine data på flere enheter.

Purity Skybackup er et tilleggstilbud til tradisjonell backup til server og et svar på utfordringene som arbeidsmarkedet står overfor i dag.

Funksjonalitet og fordeler:

  • Stor skaleringsevne og løsningens kapasitet kan justeres etter behov og bruk
  • Deduplisering som frigjør lagringskapasitet og sikrer raskere gjenopprettelse, samt diskbalansering for ytelse og sikkerhet.
  • Sikkerhet i fokus: All data som lastes opp blir kryptert og lagret på et av Purity sine datasenter i Norge.  Personlig krypteringsnøkkel til hver bruker.
  • Brukervennlig brukergrensesnitt, der brukerne har full oversikt over filer og kapasitet.
  • Tilgjengelighet til egne data: Brukerne kan selv gjenopprette filer og har tilgang til sine data på tvers av enheter og lokasjoner. En applikasjon for smarttelefon og nettbrett er også tilgjengelig.
  • Administrasjonsfunksjonalitet: Personell med administratorrolle får oversikt over total bruk, kan oppgradere kapasitet, opprette grupper og definere regler og krav for backup.

Besøk skybackup.no eller kontakt oss for å lære mer, få en uforpliktende presentasjon eller demobruker.

 

Innlegg av Marianne Granum, markedskoordinator i Purity IT. Illustrasjoner av Simon Kirk